НАЧАЛО » българия

България иска детайлна оценка на въздейството за Зелената сделка на ЕС

fb
3E news
fb
25-03-2020 03:03:25
fb

Правителството одобри доклада за резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по околна среда, проведено на 5 март в Брюксел. Акцент в дневния ред на Съвета беше обсъждането на Европейската Зелена сделка, както и представеният Климатичен закон. България напомни, че климатична неутралност към 2050 г. следва да бъде постигната чрез справедлив преход, при наличие на ефективни компесаторни механизми, с прилагане на работещи решения за запазване на конкурентноспособността, растежа на икономиката и социалното благополучие на гражданите. Беше подчертана необходимостта от намиране на общо европейски решения, свързани с предизвикателствата пред държавите, които са външна граница на ЕС, каквото е и България, а именно изтичането на въглерод и емисиите от транзитния транспорт. Изрично бе подчертана и необходимостта от детайлна оценка на въздействието на предвидените в Зелената сделка инициативи, в т.ч. и на представения проект на Европейски климатичен закон, защото само така могат да бъдат адекватно отчетени националните специфики и стартови позиции на държавите-членки и съответно постигнати политическите приоритети на Съюза.

В рамките на заседанието министрите одобриха предложението за Принос от името на Съюза и неговите държави-членки на Европейска дългосрочна стратегия за нискоемисионно развитие, която ще бъде представена пред Секретариата на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Документът потвърждава ангажираността на ЕС и неговите държави-членки към Парижкото споразумение и отправя апел за спешно засилване на световната амбиция в светлината на последните научни доклади.

Министрите приеха и Заключения относно подобряването на качеството на въздуха, с които се прави преглед на постигнатия напредък по прилагане на европейското законодателство в областта и се определят бъдещите насоки за действие.
Обмен на мнения беше проведен и по Оценката на законодателството в областта на водите, както и по екологизирането на Европейския семестър.

 

зелена сделка
ЕС
България
оценка на въздействието
По статията работи:

3E news