НАЧАЛО » българия

БФА призовава: Енергиен борд за спасяване на енергетиката

Фотоволтаичната асоциация е силно разтревожена от процесите в енергетиката през последните дни

fb
3E news
fb
17-03-2014 04:44:00
fb

С цел финансовото стабилизиране на енергийния сектор, предлагаме въвеждането на енергиен борд с подкрепата на Европейската комисия, Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие(ЕБВР) и Европейската инвестиционна банка(ЕИБ), които могат да осигурят необходимото финансиране за преструктурирането, финансовото оздравяване и модернизирането на сектора при спазване и съхраняване на легитимните права и отчитайки интересите на всички участници в енергийния отрасъл. С това становище излязоха днес от Българската фотоволтаична асоциация (БФА).

Считаме за спешно необходимо привличането на авторитетни международни институции, които да подкрепят реформите в сектора и гарантират спазването на принципите на Третия енрегиен пакет, осигурявайки прозрачност и дългосрочна финасова стабилност на системата.

Допълнителна гаранция за реформи би представлявало осигуряването на техническа помощ за ДКЕВР и назначаването на външен мениджмънт, който да управлява БЕХ АД и НЕК ЕАД в условията на публична отчетност и конкурентна среда, се казва още в становището.

Според фотоволтаичната асоциция буди недоумение последователният отказ от реформа в сектора, както и забавеното с почти година въвеждане на пазарни инструменти съгласно европейските ангажименти на България, които могат да допринесат за законно финансово стабилизиране на енергийната система.

Напротив, постъпателно се приемат решения, които са незаконосъобразни, дискриминационни и целят заобикаляне на европейските задължения, които има България, установяват от БФА. С целенасочена пропаганда представители на държавни органи, които носят отговорността за неадекватните решения в сектора, настройват едни електроенергийни производители срещу други.

Необоснованото намаляване цените на тока за крайни потребители доведе до хронични дефицити и декапитализиране на енергийните предприятия. В същото време редица оперативни разходи в системата бяха увеличени, като всички стари неефективности се запазиха. Без ясна финансова обосновка бяха поети ангажименти за нови крупни инвестиционни проекти, които допълнително влошават финансовата позиция на държавните дружества в енергетиката.

Очакваме действия в унисон с европейската политика и в изпълнение на българското законодателство, за да се предотврати фалитът на НЕК ЕАД, което ще доведе до верижна реакция и масови фалити на енергийни дружества, включително и БЕХ АД и да се оздрави и реформира енергийният сектор.

БФА
енергиен борд
енергетика
ДКЕВР
БЕХ
НЕК
По статията работи:

Маринела Арабаджиева