НАЧАЛО » българия

БФА: Енергийната ни политика е в противоречие с европейската

Въпреки всичко фотоволтаичната асоциация е готова да дискутира с правителството възможните решения

fb
3E news
fb
17-01-2014 07:20:00
fb

През последните два дни Българската фотоволтаична асоциация е силно обезпокоена от изявления на министър председателя Пламен Орешарски, че ако Конституционният съд отмени таксата от 20 % върху приходите от ВЕИ, правителството ще мисли за друга подобна мярка. 

„Нейната цел е да може НЕК да продължи да плаща“ – заяви министър председателят на среща с представители на Американската търговска камара.

С това признание на правителството става ясно, че въведената от началото на 2014 г. такса, предложена от АТАКА и безпринципно подкрепена от БСП и ДПС, фактически по европейските регламенти се явява държавна помощ за фалиралата НЕК, което недопустимо и незаконно. Задлъжнялостта на НЕК от над 2,6 млд. лева не се дължи на зелената енергия, а на лошо политическо управление на отрасъла и големи кредити. Това се казва в становище на Българската фотоволтаична асоциация (БФА). 

По думите на министър председателя същата такса не представлява в никакъв случай по-голяма тежест, отколкото аналогични такси, въведени в почти половината европейски страни. Това твърдение е напълно заблуждаващо, както и твърдението, че е достигнато изискваното количество зелена енергия в енергийния микс на страната. В момента делът на зелената енергия в брутното вътрешно потребление от около 14%, като поставената цел е до 2020г. то да достигне до 20,8%. България все още е твърде далеч от постиженията на другите европейски страни, констатират от БФА.

Нещо повече – само преди дни Европейският парламент изведе възобновяемата енергия като една от трите приоритетни цели до 2030 г. наред с намаляването на парниковите газове и енергийната ефективност. Данните от Брюксел сочат, че това ще създаде още 560 000 работни места, ще доведе до 500 млрд. евро икономии от внос на изкопаеми горива.

С последните си изявления нашето правителството доказа, че води енергийна политика в противоречие с европейската, съзнателно нарушава Конституцията на страната и заблуждава българските граждани. Но още по-тревожно е, че се налагат дискриминационни мерки върху един цял сектор от икономиката, който е инвестирал в нея 3 млрд евро. Липсата на предсказуемост в бизнес средата е фактор, който създава несигурност и отблъсква чуждите инвеститори в момент, когато всяка инвестиция е от решаващо значение за страната, за повишаване на жизнения стандарт и откриването на нови работни места.

БФА е достатъчно гъвкава и разбира необходимостта от оптимизиране на енергийната система. За съжаление обаче липсва чуваемост за аргументите на бизнеса. Въпреки всичко БФА е готова да дискутира с правителството възможни решения и заявява готовността си за конструктивен диалог, допълват от асоциацията.

БФА
енергетика
ВЕИ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева