НАЧАЛО » българия

БФА апелира за спиране на незаконното ограничаване на работата на ВЕИ

fb
3E news
fb
30-03-2014 04:05:00
fb

„Електроенергийният системен оператор“ ЕАД (ЕСО) отново разпореди ограничаване на максималната работна мощност с 60% за производители на електрическа енергия от ВЕИ на 30.03.2014г между 10:00 и 17:00 часа за всички производители, присъединени към преносната и разпределителните мрежи. Ограничение с 60% имаше и вчера на 29.03.2014г от 9:00 до 16:00 часа, констатира Българската фотоволтаична асоциация (БФА).

БФА счита, че това е поредно незаконно и дискриминационно ограничаване на работата на ФтЕЦ, което не се налага от невъзможността за поддържане на баланса между производство и потребление в електроенергийната система (ЕЕС). Според интернет страницата на ЕСО, прогнозата за потреблението на 30.03.2014г не се различава от реализираното потребление на 25.03.2014г и 28.03.2014г – дни без ограничения за ВЕИ. Това се казва в обръщение на фотоволтаичната асоциация до медиите

Съгласно българското законодателство и Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент „диспечирането на ВЕИ централите е приоритетно”. Ограниченията на ВЕИ централите са в пряко противоречие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия, Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на Директива 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО, Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО.

Асоциацията напомня, че заедно с противоконституционната 20% такса върху приходите на производителите от ФтЕЦ и ВяЕЦ, цената за достъп от 2,45 лв./МВтч без ДДС и започналото ограничаване с 60% на работата на ВЕИ централите през месец март, практически се декапитализират едни производители в енергетиката. Часовете, в които се налагат ограничения между 10:00-17:00 часа през деня, практически са изцяло във времето, когато работят соларните централи, а именно през деня, когато има слънце. Това се случва с мерки и действия на държавни органи и дружества с принципал Министъра на икономиката и енергетиката.

БФА е поискала информация от ЕСО относно причините за налаганите ограничения и проверка от ДКЕВР на действията на независимия системен оператор. До днес, не сме получили информация от ЕСО кои други производители са ограничавани, кои точно централи работят в дните и часовете, когато са ограничавани ВЕИ, защо съобщението за ограничаване се съобщава в часа, когато вече трябва производителите да са изпълнили разпореждането.

БФА апелира правителството и законодателите от Народно събрание за прекратяване на незаконните и дискриминационни действия спрямо сектора, и за спешни проверки върху дейността на отговорните страни.

 

БФА
ВЕИ
фотоволтаици
ЕСО
По статията работи:

Маринела Арабаджиева