НАЧАЛО » българия

„Булгартрансгаз“ ще строи три газопроводни отклонения с финансиране от Международен фонд "Козлодуй"

Проектите ще направят възможна газификацията на 12 общини в райна на Свищов, Панагюрище, Пирдоп, Банско и Разлог

fb
3E news
fb
22-05-2014 01:50:00
fb„Булгартрансгаз“ ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) сключиха договор, с който се отпуска безвъзмездна финансова помощ от Международен Фонд „Козлодуй” за изграждане на три преносни газопровода с автоматични газорегулиращи станции (АГРС) до Свищов, Панагюрище, Пирдоп, Банско и Разлог, съобщиха от дружеството.

Общата стойност на трите проекта се оценява на 21.790 млн. евро, от които безвъзмездната финансова помощ от Международен Фонд „Козлодуй” е в размер на 11 млн. евро. Съфинансирането от “Булгартрансгаз” ЕАД е в размер на 10.790 млн. евро.

Договорът се подписва в резултат на решението на Асамблеята на донорите на Международен фонд „Козлодуй”, за постигането на което Министерството на икономиката и енергетиката има ключова роля, водейки активни и последователни преговори през последната една година за разглеждане на трите отклонения като проекти с висока степен на икономическа и социална значимост, обясняват от "Булгартрансгаз".


Развитието на газопреносната мрежа в страната с трите нови газопроводни отклонения, чието изграждане е планирано да завърши до 2016 г., ще даде възможност за газификация на общините Свищов, Пирдоп, Панагюрище, Банско и Разлог. Реализирането на проектите ще позволи доставката на природен газ и до още седем други общини – Белене, Никопол, Златица, Стрелча, Мирково, Чавдар, Челопеч чрез изграждане на газоразпределителни мрежи от тези отклонения.

Общият брой жители на дванайсетте общини, които ще могат да усетят ползите от проектите надхвърля 104 хиляди души. Потенциални ползватели са 42 индустриални потребители, близо 300 обществени потребители и около 18 900 домакинства. Прогнозната обща годишна консумация на дванайсетте общини може да достигне 183, допълват от дружеството

млн м3

.

Изграждането на преносните газопроводи ще доведе до съществени икономически,

обществени и социални ползи. Ще бъде повишена енергийната ефективност и ще бъде

намалена консумацията на електроенергия, като се очаква спестената електроенергия

да възлиза на 221 789 MWh годишно.

Булгартрансгаз
нови газопроводни отклонения
финансиране от Международен фонд "Козлодуй"
По статията работи:

Галина Александрова