НАЧАЛО » българия

"Булгартрансгаз" ще получи над 27 млн. евро от ЕК за модернизация на газопреносната мрежа

fb
3E news
fb
24-01-2019 12:15:00
fb

Българският газов оператор "Булгартрансгаз" ще получи над 27 млн. евро от Механизма за свързване на Европа за модернизация на газопреносната мрежа у нас, съобщиха от дружеството. На 23 януари 2019 г. Координационният комитет към Механизъм за свързване на Европа (CEF) взе решение да отпусне над 27  млн. евро безвъзмездна помощ по проект за рехабилитация, модернизация и разширение на българската газопреносна мрежа. Предстои сключването на Споразумение за безвъзмездно финансиране между „Булгартрансгаз“ ЕАД, в качеството му на бенефициент и Изпълнителна агенция Иновации и мрежи (INEA) след решение на Европейската комисия.

Проектът предвижда изпълнението на строителство, доставки на материали и оборудване за подмяна (рехабилитация) на два участъка от Северния полупръстен на съществуващата газопреносна мрежа с обща дължина от около 81 км. Тези дейности са част от втората фаза на проект „Рехабилитация, модернизация и разширение на българската газопреносна система“, включен в списъка с проекти от общ интерес на Европейската комисия (PCI). Поради стратегическото му значение той е определен през 2015 г. и за един от 7-те най-приоритетни проекти на инициативата за газова свързаност в региона на Централна и Югоизточна Европа (Central and South Eastern Europe Gas Connectivity - CESEC). Повече информация за него можете да намерите тук.

Проектът „Рехабилитация, модернизация и разширение на българската газопреносна система“ е част и от концепцията за газов хъб „Балкан”. Подобряването на техническите параметри на мрежата у нас ще допринесе и за развитието на газовата инфраструктура в региона.

Булгартрансгаз
газопреносна мрежа
Механизъм за свързване на европа
модернизация
По статията работи:

Георги Велев