НАЧАЛО » българия

„Булгаргаз“ отчита печалба от 34,4 млн. лева за миналата година

Компанията е доставяла природен газ и в Румъния

fb
3E news
fb
20-05-2020 07:21:06
fb

Държавният газов оператор „Булгаргаз“ отчита нетна печалба от 34,4 млн. лева за изминалата 2019 г. Финансовите резултати на компанията се подобряват значително през годината след като през 2018 г. дружеството е отчело загуба от дейността си от близо 32 млн. лева. Загубата тогава бе породена от наложената глоба на дружеството „Булгаргаз“ по делото БЕХ газ в размер на над 50 хил. лева.

Основните доставки на природен газ продължават да бъдат извършвани от контрагента „Газпром експорт“. През 2019 г. Булгаргаз успя да сключи и краткосрочни  договори за алтернативни доставки на природен газ като по тях са доставени 4,2 млн. мвтч гориво. Общите доставени и реализирани количества природен газ са намалели с над 9% през 2019 г., става ясно още от доклада. От тези количества алтернативните доставки на гориво представляват 14,3%. Цялото останало количество е дошло от руската „Газпром експорт“.

Приходите на „Булгаргаз“ от продажбата на природен газ през 2019 г. са за 1,38 млрд. лева. В тази сума влизат и продажби на природен газ в Румъния в размер от 6,1 млн. лева.

Добиви от Чирен и продажби по индустрии

Добитите количества природен газ през 2019 г. от газовото хранилище „Чирен“ са се увеличили с 5,48%  до 3,4 млн. мвтч. Толкова са и нагнетените количества синьо гориво през миналата  година.

Реализираните количества синьо гориво на пазара са намалели с 3 млн. мвтч за цялата година, става ясно финансовия отчет на „Булгаргаз“. Причината за това е понижената консумация при клиентите на дружеството в секторите „Химия“, „Стъкло и порцелан, „Енергетика“ и „Разпределителни дружества“.

Търговски вземания и банкови заеми

В края на 2019 г. търговските и други вземания на „Булгаргаз“ са били в размер на 298,9 млн. лева, което е увеличение с 27,41 % спрямо година по-рано. Най-големи търговски задължения има Топлофикация София, като там просрочените дългове за доставен природен газ достигат 170,8 млн. лева.

Задълженията на дружеството по банкови овърдрафти през годината са се увеличили значително и от 3,6 млн. лева през 2018 г. са достигнали 52,3 млн. лева, става ясно от финансовия отчет. От данните се вижда, че компанията има и ново лизингово задължение в размер на 249 хиляди лева.

В „Булгаргаз“ отчитат и минимален спад при възнагражденията на служителите си като за 2019 г. те са били за 180 хиляди лева.

 

Булгаргаз
финансов отчет
печалба
По статията работи:

3E news