НАЧАЛО » българия

Булатом: България да предприеме категорични стъпки за включване на атомната енергия в Зелената сделка на ЕС

От проучване на агенция „Тренд“ е видно, че над половината от българите подкрепят развитието на ядрената енергетика у нас

fb
3E news
fb
03-11-2020 01:11:04
fb

Ядрените специалисти у нас настояват българското правителство да предприеме по-ясни и категорични политически стъпки пред ЕС с цел включване на атомната енергия като част от Зелената сделка на Общността. Това стана ясно по време на провелата се днес онлайн дискусия за бъдещото развитие на ядрената енергетика у нас, организирана от Българския атомен форум Булатом и интернет портала 3eNews. По време на дискусията бе представено социологическото проучване на агенция „Тренд“ „Нагласи към развитието на ядрената енергетика в България“.

Експертите на Булатом са подготвили меморандум, който ще бъде изпратен до българското правителство и до ръководните органи на ЕС. В документа се настоява атомната енергия да бъде приета за част от „Зелената сделка“ като се предвиди и финансова подкрепа за развитието на ядрени мощности, наред с възобновяемите източници. „Ядрените технологии и енергетиката трябва да бъдат част от новата, съгласувана индустриална стратегия на ЕС и българските политици трябва да направят всичко необходимо за постигането на тази стратегическа за България и Европа цел“, е записано в документа.

По отношение на подготвяната в момента у нас нова енергийна стратегия специалистите от Булатом настояват в нея да бъде включено развитие на енергетиката в България с реализирането на ядрените проекти Белене – блокове 1 и 2 и Козлодуй – блокове 7 и 8.

„Нашата позиция, защитавана и от цялата ядрена общност в България, както и от големите индустриални консуматори на електрическа енергия е, че атомната енергия има място в нисковъглеродния енергиен микс от възобновяеми източници като вятърна и слънчева енергия. Това мнение защитават и близо половината българи, допитани от „Тренд“. Нещо повече – 44% от анкетираните са на мнение, че българското правителство трябва да подкрепи искането ядрената енергетика да бъде включена в „Зелената сделка“. За нас това означава ясен знак от страна на обществото за насоката за развитие на българската икономика и усилията, които държавата трябва да положи“, става ясно от позицията на Булатом.

Проучването

Повече от половината от българите подкрепят развитието на ядрената енергетика в Европа и у нас, става ясно от проучването на агенция „Тренд“, изготвено по поръчка на 3eNews. То е проведено сред 1006 български граждани на възраст над 18 г. Според проучването 58% от респондентите на мнение, че е необходимо да се развива атомна енергетика у нас.  Един на всеки десет е на противоположното мнение, а 32 на сто не знаят или не могат да преценят това.

На въпрос, зададен сред смятащите, че е необходимо да се развива атомна енергетика в България, как точно следва да се случва това, 43% от тях заявяват, че чрез АЕЦ „Белене“ и нови блокове в АЕЦ „Козлодуй“. Единствено сред живеещите в София се отчита по-ниска подкрепа за този вариант.

Половината от подкрепящите развитието на атомната енергетика в България, са на мнение, че безопасността е най-важният фактор в технологията при този тип енергия, обясни по време на дискусията социолога на „Тренд“ Евелина Славкова. Следващият по важност фактор, който се откроява, е екологичността - за 24 на сто от анкетираните тя е най-важна. На следващо място е цената на електроенергията, която е важна за всеки пети анкетиран. По отношение на екологичността, отново се отчита, че този фактор е по-значим сред по-младите (18-29 и 30-29 г.) и живеещите в столицата, сочат резултатите от проучването.

Половината от анкетираните (50 на сто) са съгласни с твърдението, че атомната енергетика е безопасна за здравето на хората при спазване на утвърдените стандарти за безопасност. Други 22 на сто от анкетираните не са съгласни с това твърдение, припомни социологът.

Голям е делът - над три четвърти, които са се съгласили с твърдението, че атомната енергетика създава нови работни места и подпомага местното и национално икономическо развитие на държавата. Близо две трети (65 на сто) считат, че атомната енергетика дава тласък в развитието на високите технологии. Малко над една четвърт не знаят или не могат да преценят това.

Близо половината (44 процента) от запитаните са на мнение, че атомната енергетика има място в ниско въглеродния енергиен микс от възобновяеми източници като вятърна и слънчева енергия. Същият дял от 45 процента декларират, че не знаят или не могат да преценят. Делът на тези, които декларират, че не знаят или не могат да преценят, е над двете трети (67 на сто), показват още резултатите от изследването на "Тренд".

Още от проучването на социологическата агенция можете да видите тук.

Булатом
ядрена енергетика
развитие
зелена сделка
ЕС
АЕЦ
проучване
Тренд
По статията работи:

Георги Велев