НАЧАЛО » българия

БСК: Държавната помощ за ВЕИ деформира пазара

fb
3E news
fb
17-07-2015 02:20:00
fb


Българската стопанска камара (БСК) е против всякакви форми на държавна помощ, тъй като подобна намеса в пазарните отношения рушат конкурентната среда. Това се посочва в становище на работодателската организация относно Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), изпратено до министрите на енергетиката, на финансите и на икономиката.

От бизнеса посочват, че самите ценови добавки за енергия от ВЕИ са следствие от държавна помощ. С проекта за Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ практически се прави опит дефорамциите, създадени в резултат от държавна помощ, да се лекуват отново с пари от държавната хазна, се посочва в писмото.

„Притиснати от административните и правни норми на Брюксел, с оглед запазване на интересите на българските производители, сме принудени да подкрепим приемането на Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ. Същата следва да отразява в максимална степен изискванията, възможностите и философията на Насоките на ЕК за държавна помощ в областта на околната среда и енергетиката, и да обхваща възможно най-голям брой предприятия, пишат работодателите.

От БСК смятат, че трябва да се гарантира равнопоставеност на всички участници на пазара да кандидатстват за държавна помощ. От организацията изтъкват, че почти всички страни-членки на ЕС прилагат тази възможност, за да поддържат конкурентоспособността на определени свои сектори, които са с голям дял в износа. Това поставяло българските производители в неконкурентна позиция спрямо субсидираната продукция в другите страни от ЕС. Ето защо, България не трябва да пропуска възможността да предостави допустимата от ЕК държавна помощ за подпомагане на най-засегнатите производства, с голям дял на електроенергията в себестойността на продукцията, добавят работодателите.

Ако се приложи принципът за подпомагане на всички засегнати, а не за най-засегнатите, каквито са изискванията на Насоките на ЕК, напълно реалистично е ЕК да откаже нотификация на българската наредба.

ВЕИ
държавна помощ
пазар на електроенергия
цени на тока от ВЕИ
БСК
По статията работи:

Галина Александрова