НАЧАЛО » българия

Броят на битовите потребители на свободния пазар расте

fb
3E news
fb
23-06-2017 10:24:00
fb

Пазарът на електроенергия, според прогнозата на експертите и през 2017 г. ще продължи да е на по-малките потребители. Големите са отдавна на пазара и сега е времето на по-малките потребители, коментират експерти. В същото време те предупреждават, че намерението за силно намаление на цената на микрофирмите на регулирания пазар през новия ценови период от първи юли може да се отрази негативно на процеса.

Eлектроенергийният пазар през 2016 г. се характеризира с активността на по-малките потребители , присъединени към мрежите ниско напрежение.
Ускорено се регистрират малки обекти и потребители, без електромери за почасово отчитане на електрическата енергия, които са 80% от всички нови потребители.

През 2016 г. са регистрирани нови 22 964 потребители – 64% от общо 36 069 за цялата история на развитие на пазара.
За периода до м. май 2017 г. са регистрирани нови 11 645 потребители, става ясно от данни на ЕСО, изнесени в презентация на Викторя Поповска.

Броят на потребителите, сменили доставчика си на електрическа енергия към 1 май 2017 г. достига 47 714. За сравнение на 1 декември 2015 г. тези потребители са 13 105.

Потребителите с профилно мерене, излезли от регулиран на свободен пазар в края на 2016 г. наброяват  4457. От ЧЕЗ са 1204, от ЕВН – 2285, а от Енерго Про - 968


Потребителите със стандартизирани товарови профили, излезли на свободния пазар към 1 май 2017 г. са  10 220. От тях абонати на ЧЕЗ са 3596, като битовите са 250 и 3346 стопански.

За ЕВН статистиката показва че от абонатите на компанията това са – 3210, от които 265 битови, и 2945 стопански, а за Енерго Про – 3414, от които битови 192 и стопански 3414.

Според очакванията, настоящата 2017 г. и следващата 2018 г. се очаква все още плахо излизане на вободния пазар от страна на битовите потребители. Както е известно този процес се предвижда да продължи в рамките на поне още две години за бизнеса и пет години за битовите потребители.

ЕСО
смяна на доставчик
свободен пазар на електроенергия
регулиран пазар
ЧЕЗ
ЕВН
Енерго Про
По статията работи:

Маринела Арабаджиева