НАЧАЛО » българия

БОРКОР ще анализира цената на тока от ВЕИ заедно с експерти на БАН

fb
3E news
fb
17-10-2014 07:36:00
fb

Центърът за борба с корупцията БОРКОР започва анализ за начина на формиране на цената на енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), чийто ток се изкупува на едни от най-високите цени, съобщи в. "Сега". За тази цел антикорупционното звено ще си сътрудничи с експерти от Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници на БАН, с чиято помощ трябва да изготви нова методика за изчисляване на зелената енергия.

Целта на проекта е да изследва и посочи онези правни норми, правила и процедури, които създават възможности за развитие на корупция на различни административни равнища, финансово-икономически нарушения, влошаване на бизнесклимата, упражняване на икономически натиск, насърчаване на нелоялна конкуренция и злоупотреба с монополно положение, съобщават от институцията.

Според БОРКОР методиката за изчисляване на цената на зелената енергия не съществува като самостоятелен алгоритъм в рамките на действащата законова и нормативна уредба в сектора на енергетиката, а е налична под формата на множество разпоредби, които се прилагат и важат за всички производители на електроенергия.

Досега работата по проекта е констатирала слаби места. Екипът на БОРКОР е установил, че има допълнителни проблеми в начините на определяне на цената, което ще наложи разширяване на обхвата на проучването.

БОРКОР
анализ на цената на тока от ВЕИ
По статията работи:

Галина Александрова