НАЧАЛО » българия

БНЕБ отчита отново понижение по почти всички показатели за пазар „ден напред“ за февруари

Най-ниската постигната цена е 3,07 лв. за MWh или с 83 % по-ниска от януари

fb
3E news
fb
07-03-2018 06:50:00
fb

Общо търгуваният обем на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), оборотът и среднопретеглената цена за февруари 2018 г на платформата пазар "ден напред" . са с отрицателни показатели. Намалява и броят не само на активните, но и на регистрираните търговци Това става ясно от отчетът  на БНЕБ за месец февруари. Месец по-рано, през януари енергийната борса също отчете спад по всички показатели. Припомняме, че през този месец БНЕБ подготвя и старт на платформата пазар "в рамките на деня", като очакването е това да се отрази положително както върху цените, така и върху търгуваните обеми.

Общо търгуваният обем намалява със 7 % до 390 637,2 MWh. За сравнение търгуваният обем през януари е бил от порядъка на 421 262,40 MWh, като тогава също бе отчетен спад.  Затова пък средно търгуваният обем на енергийната борса е с по-добри показатели и нараства с 3 процента до 13 951,33 MWh на ден. През първия месец на годината количествата, търгувани на борсата са били 13 589,11 MWh на ден.
Средната почасова мощност обаче нараства с 3 % - до 581,31 MWh/h.

Оборотът на БНЕБ за февруари съответно също намалява и то значително - с 9% до 29,234 млн. лв. Затова пък среднодневният оборот  се подобрява и нараства с 1 % до 1 044 072,39 лв.

От БНЕБ отчитат спад за февруари и при средно претеглената цена и при аритметичната средна цена. Така например среднопретеглената цена за предходния месец е била на нивото от 74,84 лв. за MWh. За сравнение, през януари тя е била 76,19 лв. за MWh.
Аритметичната средна цена е също със спад от 2 % - до 71,37 лв. за MWh.

Най-високата цена, постигната в рамките на търговията на пазар „ден напред“ през февруари е 210,58 лв. за MWh и намалява с 1 % спрямо януари.
Най-ниската постигната цена е на нечуваното ниво от едва 3,07 лв. за MWh и изменението в сравнение с януари е минус 83%. Тогава най-ниската постигната цена в рамките на пазар „ден напред“ е била 18,25 лв. за MWh.

В отчетът на БНЕБ прави впечатление същественото намаление на търговците на електроенергия. Активните търговски участници намаляват и свиват до 41 (42 през януари, когато също имаше отпадане). Регистрираните търговски участници също намаляват – от 56 през януари до 53 февруари.  

БНЕБ
Българска енергийна борса
оборот на БНЕБ
търгувани обеми на БНЕБ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева