НАЧАЛО » българия

Бизнес климатът се влошава за пети пореден месец

fb
3E news
fb
28-10-2014 01:43:00
fb

 

С 0,5 пункта се влоши общият показател на бизнес климата в България през октомври, след като бе отчетен спад от 2,6 пункта през септември. Това показва трайна тенденция за влошаване на стопанската конюнктура, тъй като такава се о тчита за пети пореден месец. Причината е влошаването на средата за бизнес в промишления сектор и в търговията на дребно при отчетено подобрение само в строителния сектор. Това показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ), които бяха оповестени днес.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, намалява с 1,1 пункта през октомври, след спад с 2,2 пункта през септември, поради влошените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състояние на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата на НСИ обаче отчита по-благоприятна оценка на предприемачите за притока на нови поръчки през последните три месеца, което е съпроводено и с подобрени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната остават основни фактори, затрудняващи развитието на промишления отрасъл, показва днешното проучване на НСИ. Относно продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През октомври повишение с 2,1 пункта (след спад с цели 7,3 пункта през септември) бележи показателят "бизнес климат в строителството", главно поради по-благоприятни оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на техните предприятия. Според тях настоящата строителна активност обаче отчита намаление в сравнение с предходния месец, като и прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани.

Поредно влошаване регистрира активността в търговията на дребно, като съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" спада през октомври с 2,9 пункта (след понижение с 1,2 пункта през предходния месец), дължащо се на по-неблагоприятните оценки на търговците на дребно за бизнес състоянието на техните предприятия. Прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани.

През октомври съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" остава приблизително на равнището си от септември. Но последното проучване на НСИ показва, че прогнозите на мениджърите по отношение на развитието на бизнеса в сектора през следващите шест месеца са по-оптимистични, като има подобрение и на очакванията им за търсенето на услуги през следващите три месеца..

Слабото проучване на НСИ за стопанската конюнктура в страната през септември потвърждава негативните икономическа тенденции, стартирали от началото на лятото (от месец юни насам), след като през май общият показател на бизнес климата в България докосна, но не успя да преодолее неговото дългосрочно осреднено ниво за пръв път шест години насам.

Подобрението на стопанската конюнктура се отчита в строителния сектор, но не трябва да се забравя, че този бизнес е силно зависим от сезонни фактори и в частност от предстоящата зима, когато по принцип има свиване на активността в строителната сфера.

НСИ
Бизнес климат
По статията работи:

Галина Александрова