НАЧАЛО » българия

Бизнес климата през юни отбелязва спад от 0,7 пункта спрямо месец май

fb
3E news
fb
29-06-2015 12:19:00
fb

Общият показател на бизнес климата през месец юни се понижава с 0.7 пункта спрямо месец май. Причината за понижението е по-неблагоприятния  бизнес климат в търговията на дребно и сектора на услугите, съобщи Националният статистически институт.
Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" запазва приблизително равнището си от предходния месец. Леко намаление се регистрира при настоящата производствена  активност. По-умерени са и очакванията на промишлените предприемачи за дейността през следващите три месеца, сочат данните на статистиката.

Най-ниското си ниво през месец май се отбелязва съставният показател "бизнес климат в строителството". В същото време според мнението на строителните предприемачи, настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец. Прогнозите за следващите три месеца остават също благоприятни. 

Показателят "бизнес климат в търговията на дребно" се понижава с 2,7 спрямо май, което се дължи на влошените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на  предприятията. Прогнозите им за развитието на бизнеса в отрасъла през следващите шест месеца обаче са благоприятни. 

Намаление от 0,9 пункта регистрира показателят "бизнес климат в сектора на услугите". Това се дължи на по-неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Мненията им по отношение на настоящото търсене на услуги
са по-резервирани, като и в очакванията им за следващите три месеца се наблюдава известен песимизъм.

 

Бизнес климат
НСИ
промишлени предприятия
сектор на услуги
сектор на строителство
сектор "търговия на дребно"
По статията работи:

Маринела Арабаджиева