НАЧАЛО » българия

БЕХ също напомни, че ТЕЦ "Варна" е от особено значение за енергийната система

fb
3E news
fb
03-04-2014 03:37:00
fb

Значимостта на ТЕЦ "Варна" за сигурността и надеждното управление на електроенергийната система на страна е безспорна, особено що се отнася до Североизточния регион на страната. Това обясняват в свое становище от Българския енергиен холдинг. Оттам напомниха, че отговорността за екологизацията на блокове 4, 5 и 6 на ТЕЦ "Варна" за покриване на европейските екологични изисквания не може да бъде вменявана по никакъв начин на държавата в лицето на БЕХ. От холдингът смятат, че екологизацията е ангажимент на ТЕЦ "Варна". Според държавният мастодонт досега в централата е трябвало да бъдат изградени сероочистващи инсталации към блоковете.

"Централата е 100 % частно търговско дружество, чиито мениджърски екип следва изцяло да носи отговорността за управлението и бъдещото й развитие", смятат още от холдинга.

Малко по-рано соственикът на централата - енергийната компания ЧЕЗ, припомни, че ръководството на ТЕЦ-а работи усилено и отговорно, за да бъде удължен животът на съоръженията до 2030 г. За целта вече е бил проведен търг по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за екологизацията на ТЕЦ „Варна“. При изпълнение на проекта ще може да се сведат до минимум отделяните от нея вредни емисии в атмосферата.

БЕХ
ТЕЦ "Варна"
ЧЕЗ
екологизация
По статията работи:

Георги Велев