БАН публикува доклада за АЕЦ „Белене“ и визията за българската енергетика

Българската академия на науките публикува Междинен доклад 1 и Междинен доклад 2 по сключения с „БЕХ“ ЕАД  договор за изготвяне на Национална стратегия в областта на енергетиката (с фокус върху електроенергетиката). Междинен доклад 1 касае визията за развитие на енергетиката в България в дългосрочен период, а Междинен доклад 2 – проектът за АЕЦ „Белене“.

Докладите се публикуват със съгласието на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, като е заличена информация, която представлява поверителна и / или чувствителна информация за дружествата от БЕХ група. Заличена е и поверителна и / или чувствителна информация, предоставена на изпълнителя от трети страни, се казва в съобщението на БАН.

Така нареченият „Междинен доклад 1“ изготвен на 31 октомври 2017 г. е в обем от 272 страници. Той обхваща: „Цялостна макроикономическата оценка за развитието на българската и европейските икономики в следващите десетилетия“, „Анализ на състоянието и перспективите на развитие на енергетиката в България. Прогнози за електропотреблението до 2040 г.“, „Анализ на състоянието на развитие на електроенергийния сектори, обхващащ анализи за очаквано електропроизводство до 2040 г. и задоволяване на електропотребленето с минимални разходи“, „Изследване на тенденциите на развитие на енергийните пазари в Европа и възможностите на България да продължи да бъде износител на електроенергия“, „Разработване и препоръки за необходимостта от изграждане на нови мощности“.

„Междинен доклад 2“  в обем от 94 страници е фокусиран по-конкретно върху възможността за изграждане на ядрена мощност - „Анализ на възможността проектът

„АЕЦ Белене”  да бъде реализиран на пазарен принцип и разработване на вариант за отделяне на активите и пасивите на НЕК, свързани с проекта „АЕЦ Белене”, в отделно търговско дружество и провеждане на последваща процедура по реда на Закона за приватизация следприватизационен контрол” .

Междинен доклад 1 (дейности от 1 до 4)

Междинен доклад 2 (дейност 5 - относно възможността за реализация на активите на АЕЦ „Белене“)Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари