НАЧАЛО » българия

БАИ ще удостоверява дали направените инвестиции от чужденец са достатъчни, за да може да пребивава у нас

fb
3E news
fb
16-07-2014 07:40:00
fb

Българската агенция за инвестиции ще удостоверява за извършените преки чуждестранни инвестиции от хора, искащи да получат право на постоянно пребиваване у нас. Това одобри днес правителството с промените в Закона за чужденците у нас. В правилника към закона се допълват приложимите процедури пред службите за административен контрол на чужденците във връзка с предоставяне право на постоянно пребиваване.

Те се определят на базата на извършени преки инвестиции/вложения във финансови и други производни на тях инструменти, държавни ценни книжа, български кредитни институции, права на собственост в български търговски дружества с преобладаващо държавно или общинско участие в капитала, интелектуална собственост, както и права по концесионни договори, приети от законодателя като условия за привличане на чуждестранни инвеститори.

БАИ
инвестиции
чуждестранни
право на пребиваване
По статията работи:

Георги Велев