НАЧАЛО » българия

АЯР няма да лицензира типов проект на АР-1000 за 7-ми блок, а съобразен с площадката

fb
3E news
fb
15-03-2014 01:15:00
fb

Проектът за 7-ми блок на територията на Козлодуй на американската компания „Уестингхаус” ще трябва да бъде съобразен площадката, това коментираха от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).  

Ако  след преговорите с американската компания "Уестингхаус" се стигне до решение за строителство на 7-ми блок Агенцията за ядрено регулиране ще започне лицензиране на проект за АР-1000.  Проектът за новия ядрен блок обаче трябва да е съобразен със съответната площадка. „Ние няма да лицензираме типов проект. Ние одобряваме проект за дадена площадка, а не типов”, обясни заместник-председателят на АЯР Борислав Станимиров.

Това означава, че американската компания ще трябва да преработи проекта за АР-1000, като го съобрази с българските нормативни изисквания, като например падане на голям пътнически самолет. Това вече е нормативно изискване, обясни Станимиров. От АЯР са категорични, че процедурата по лицензиране на АР-1000 ще измине абсолютно същият път, като проектът за АЕЦ „Белене”. „Ние имаме ясно разписано законодателство”, коментира Станимиров.

Заместник-председателят на ядрения регулатор в същото време обясни, че от данните, известни в публичното пространство може да се заключи, че АР-1000 е революционен проект. Според експертите всичко обаче трябва да бъде доказано експериментално.  

По отношение на поколенията реактори в българската нормативна база няма изисквания за поколения. Документите съдържат изисквания за безопасност за новите конструкции ядрени инсталации, каквито се препоръчват и в документите на МААЕ, заяви заместник-председателят на ядрения регулатор.

МААЕ разглежда новото поколение реактори като усъвършенствани технологии.

През 2000-та година за пръв път започват да се използва терминът поколение реактори, но то е, за да стане по-разбираемо и приемливо от обществото, така че разделението е условно.

Терминът четвърто поколение реактори е използван за първи път през 2000 г. от Министерството на енергетиката на САЩ във връзка с обсъждане на нови типове реактори. Първото споменаване на реактори трето поколение е също от 2000 г. във връзка с лансирането на новото поколение реактори. През 2003 г. френският Kомисариат по атомна енергия пръв споменава за второ поколение реактори в публикация, обясни Станимиров.

Реактори първо поколение

Реакторите първо поколение са създадени през периода 1950-60г. и почти всички са изведени от експлоатация към настоящия момент. Това са ранни прототипи на ядрени реактори, като реакторите от типа „Магнокс” в Англия, както и тези в АЕЦ „Шипингпорт”, „Ферми 1” и „Дрезден” в САЩ , „Обнинска” в бившия СССР към тях можем да причислим и ВВЕР 230 (1-4 бл. На АЕЦ Козлодуй); Към настоящия момент почти не се използват вече реактори от първо поколение.

Реактори второ поколение

Характерно за тях е, че се строят в периода до 1990г. като серийни реактори в САЩ, Франция и СССР. Прототипите на реакторите от второ поколение са реакторите с вода под налягане; канадските реактори с тежка вода (CANDU);реакторите с кипяща вода и руските водо-водни енергийни реактори.

Проектният им живот е от 30 до 40 г., като някои от тях са с удължен живот до 50-60 год.

Реакторите от второ поколение се експлоатират в момента в почти всички страни, които развиват ядрена енергетика.

 Понякога се посочват и реактори поколение две плюс, за да се  определи модернизиран проект на второ поколение реактори, построени след 2000 г. Условно може да се каже, че 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй” са от поколение две плюс, заради извършената модрнизация в периода до 2008 г., обясни още Станимиров.

Реактори трето поколение

Това всъщност са построените реактори след 1990 г. по съществуващи проекти второ поколение с еволюционни подобрения при удължаване на живота им. Тези реактори се характеризират с подобрени системи за безопасност, включващи характеристики на пасивна безопасност; защитна обвивка, осигуряваща както защита срещу въздействия отвътре, така и срещу въздействия отвън, включително падане на голям пътнически самолет; подобрена технология и повишена дълбочина на изгарянето на ядреното гориво и съответно намаляване на обема на отпадъците с висока радиоактивност; намалена вероятност за възникване на аварии с разтапяне на горивото в активната зона; ограничено радиологично въздействие върху околната среда по сравнение с реакторите от поколение II и др.

Примери за реактори от това поколение са: А92В466, АР1000, EPR, CANDU 6 и др.

В документна Комисията на Европейските общностиот 2008г., озаглавен «Съобщение на Комисията до Европейския парламент...»  се дават препоръки за трайното безопасно използване на ядрената енергия в ЕС. В този документ се съдържа следната препоръка: в ЕС за строителство на нови АЕЦ следва да бъдат разглеждани само проекти с нива на безопасност и сигурност, съответстващи на  трето поколение, или с допълнително подобрени такива нива. В същият документ са посочени следните примери за реактори от трето поколение, които са в процес на изграждане или лицензиране: новостроящите се ядрени блокове с 1600 MW-ви реактори от типа „Европейски водоводен реактор” (EuropeanPressurizedWaterReactor – EPR), които се изграждaт в АЕЦ „Олкилуото” - Финландия и във Фламанвил - Франция, както идвата блока на АЕЦ«Белене» в България по проект А-92.

Реактори четвърто поколение 

Според заместник-председателя на АЯР Борислав Станимиров технологиите са все още в развитие и  в близките 15 години няма да се появят. 

 

 

 

АЯР
7-ми блок
АР-1000
По статията работи:

Маринела Арабаджиева