НАЧАЛО » българия

АСЕП: Докладът на Световната банка за енергетиката е достъпен само в резюме и това обезсмисля консултациите

fb
3E news
fb
13-03-2017 12:54:00
fb

Общественото обсъждане на модела за либерализация на електроенергийния пазар в България вече започна и част от организациите са готови със становищата си по доклада на Световната банка за либерализация на електроенергийния пазар в България и новия енергиен модел. Промените няма да стартират веднага, тъй като те изискват и законови изменения, които могат да бъдат осъществени от действащо Народно събрание. Затова пък очакването е дебатът да бъде истински и съществен.

 

Поставеният за обществено обсъждане документ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕХОД КЪМ ФИНАНСОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ И ПАЗАРНА РЕФОРМА В ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР. РЕЗЮМИРАН ДОКЛАД.  ВЪЗМЕЗДНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ,  НОЕМВРИ 2016“ не представлява пълен официален доклад за заключенията и становищата  на Световната банка, а  единствено резюмира препоръки на  група експерти, дадени без подробна обосновка и без оценка на въздействието.

Това отбелязва в становището си Асоциация „Свободен енергиен пазар“ (АСЕП), която обединява редица български компании, участващи в свободния пазар на електрическа енергия. Становището на АСЕП е предоставено на Министерство на енергетиката. В него се изразява мнение, че ограничаването на достъпа до пълния вариант на документа „придава на провеждането на обществени консултации формален характер и поставя под въпрос тяхната стойност“.

„Нещо повече, демонстративното пренебрегване на обществените очаквания предизвиква притеснения, че високата репутация на уважавана институция като Световната банка, в която България е акционер, би могла да бъде използвана за преследване на  цели, различни от обществените“, посочват от АСЕП. Експертите обръщат внимание, че някои от мерките са непазарни. Те поставят на масата и задълбочаващият се през последните месеци проблем с цената на балансиращата енергия.

„По отношение на някои от конкретните предложенията в обсъждания документ, АСЕП подчертава, че предложените непазарни мерки за дългосрочно финансово стабилизиране на сектора означават продължаване на подхода, при който за финансовата стабилизация на сектора плащат всички български данъкоплатци, и това е напълно неприемливо“, пишат експертите.

От Асоциацията изразяват подкрепа на „констатациите в документа, че за изграждане на изцяло конкурентен енергиен пазар, съвместим с целевия модел на ЕС, са необходими отказ от модела „единствен купувач“, постигане на по-голяма ликвидност на пазара“ден напред“  за осигуряване  на надеждна  референтна цена на електроенергията, намаляване на концентрацията на пазарната структура за отстраняване на риска от злоупотреба със сила и преодоляване на обвързването на голям дял от производството с действащи договорни и законови задължения.

Сред предложените в този контекст мерки, АСЕП изрично  подкрепя прехода към закупуване на технологичните загуби на пазарен принцип и подробно представя положителния ефект от смяната на модела“, конкретизират експертите.

„АСЕП обръща внимание на констатирания през последните месеци проблем с формиране на цената на балансиращата енергия, както и на проблема с доставките по договорите за студен резерв, довел до обявяване на ограничителен режим за износ на електрическа енергия с произход България. АСЕП счита, че в модела за развитие на енергийната система следва да бъдат заложени мерки за осигуряване на прозрачност при формирането на цените на балансиращата енергия, както и на участието на по-голям брой участници в пазара на балансираща енергия чрез включване на търговци и крайни потребители.

Считаме, че резултиращите  по-голяма конкуренция и достъп на по-голям брой участници до пазара ще повиши сигурността на системата. Всичко това би било възможно след имплементиране на интрадей-търговията в мрежата на ЕСО, което пряко може да бъде обвързано и с разширяването на доставките по договорите за студен резерв“, се казва в становището.

 

Пълният текст на документа миже да бъде прочетен на: http://asep.bg/wp-content/uploads/2017/03/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%A1%D0%95%D0%9F.pdf

 

 

АСЕП
Световна банка
енергиен пазар
енергиен сектор
либерализация на енергийния пазар
Асоциация "Свободен енергиен пазар"
По статията работи:

Маринела Арабаджиева