НАЧАЛО » българия

Американски инвеститори договориха възможностите за съвместен бизнес с Област Стара Загора

fb
3E news
fb
13-03-2015 10:43:00
fb

 

ЕЙ И ЕС работи активно с община Гълъбово и съседните селища, като непрекъснато изпълнява програми, насочени към повишаване на образователното ниво на местните хора. Това заяви изпълнителният директор на американската компния Оливие Маркет в рамките на Кръгла маса  на тема „Икономическото партньорство между България и САЩ за повече бизнес възможности“, организирана от Американска търговска камара в България, Посолство на САЩ и Община Стара Загора. Той наблегна на важността на програмите за корпоративна социална отговорност за развитието на местните общности.

 

Образованието и усъвършенстването на различни умения, които могат да направят хората още по-конкурентоспособни на пазара на труда са сред основните ценности, които залягат в нашата политика, подчерта Маркет.

Средногодишно ЕЙ И ЕС отделя повече от 50 000 лева за различни образователни инициативи в региона. Компанията работи и за подобряване на инфраструктурата, като към момента в проекти за рехабилитацията й са вложени над 3 милиона лева. Така от 2006 година насам компанията е вложила близо 7 милиона лева в социални проекти в общината.

 

Пореден голям проект на ЕЙ И ЕС в община Гълъбово, свързан с рехабилитацията на младежкия център в града стартира през март. За осъществяването му ще бъдат вложени около 4,4 милиона лева. Това е най-мащабната публично-частна инициатива в региона, подчерта Оливие Маркет. „Подобряването на живота на местните общности е част от ценностите на ЕЙ И ЕС като корпорация. Искаме да бъдем добър корпоративен гражданин, отговорен за общността и околната среда. Това е наш приоритет и основна ценност!“, подчерта изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС.

 

В своята презентация Гари Левсли, главен изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“, акцентира върху ценностите на компанията, залегнали в основата на нейния бизнес модел като безопасност, антикорупция, качество на доставките. Гари Левсли наблегна на изключителната стриктност, с която персоналът на компанията съблюдава правилата на обекта, включително тези за безопасност. Водена от световнопризнати стандарти и принципи като Десетте принципа на Глобалния договор на ООН компанията успява да постига целите си в хармония с останалите бизнеси, в унисон с очакванията на своите клиенти и партньори, както и на останалите заинтересовани страни.

 

Благодарение на нашия висококвалифициран и мотивиран екип в България и благодарение на нашите доставчици и контрагенти ние можем да управляваме успешно и надеждно нашата електроцентрала в съответствие с поетите от нас задължения за устойчивост навсякъде по света, които са да работим безопасно и ефективно като минимизираме въздействията, да управляваме нашия бизнес отговорно, да подобряваме бизнес средата и да се развиваме добре. Разбирането за общия интерес, основан на ценности и постигнати резултати, е в основата на нашия успех и представяне“, заяви Гари Левсли.

 

“Устойчивото развитие минава през инвестициите в регионите и именно затова ние влагаме много в отношенията си с тях. Това за нас означава както съдействие за успешна реализация на чуждестранни инвестиции, така и при експанзия на българския бизнес в чужбина”, каза Милен Райков, изпълнителен директор, Данъци и право в EY (Ernst & Young).

 

Регионалните бизнес инициативи на Aмериканската търговска камара в България имат за цел да улеснят контактите между компаниите, локализирани в София, и регионалните,“ каза Валентин Георгиев, изпълнителен директор на Камарата.

„Вярваме, че обменът на най-добри практики ще допринесе за положителното развитие на бизнес средата в региона на Стара Загора. Днешната кръгла маса събира на едно място централната, общинската власт и икономическите експерти, от една страна, и бизнеса, от друга, което е от ключово значение за диалога между правителството и бизнеса, способстващ усъвършенстването на регулаторната рамка, което на свой ред би донесло по-добри практически решения на проблемите, които инвеститорите срещат при управлението на своя бизнес.“

 

ЕЙ и ЕС България
ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"
Американска търговска камара
По статията работи:

Маринела Арабаджиева