НАЧАЛО » българия

Американските централи получават безплатни квоти за въглероден диоксид, уточниха от енергийното министерство

fb
3E news
fb
07-05-2015 02:47:00
fb

 Генерална дирекция „Действия по климата“ (към ЕК) разпореди на 23. 04.2015 г. да бъдат разпределени определените за 2014 г. безплатни квоти емисии на въглероден диоксид по сметките на двете централи – 1 149 201 квоти за ТЕЦ „ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток I“ и 1 615 511 квоти за ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Това съобщиха от Министерство на енергетиката, във връзка с публикацията на 3eNews, “Държавата лиши американските ТЕЦ от безплатни въглеродни квоти за 2014 г.”.

От министерството уточняват, че предоставената информация (от официален доклад, послужила за публикуваната статия) е била актуална към 30 януари 2015 г. 

 

Във връзка с разпространена в медиите информация, че двете централи ТЕЦ Ей И Ес Марица Изток 1 " и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица-изток 3" не са получили безплатни квоти за изхвърляне на въглероден диоксид за 2014 г., пресцентърът на Министерството на енергетиката прави следните уточнения:

Представената в медиите информация е актуална към 30.01.2015 г. В резултат на проведените след таза дата преговори с операторите на „ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток I“-ЕООД и „КонтурГлобал Марица Изток 3“-АД и на приетите на 04.03.2015 г. поправки в Закона за енергетиката, още до края на месец март 2015 г. двете централи своевременно направиха определените им парични вноски към Националния план за инвестиции на Република България за периода 2013 – 2020 г. С това те изпълниха своите финансови задължения с цел получаване на разпределените за тях безплатни квоти на емисии на парникови газове за 2014 г.

В резултат на това, компетентният орган от страна на Европейската комисия – Генерална дирекция „Действия по климата“, прие представените от нашата страна доказателства и на 23.04.2015 г. разпореди да бъдат разпределени определените за 2014 г. безплатни квоти емисии на въглероден диоксид по сметките на двете централи – 1 149 201 квоти за ТЕЦ „ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток I“ и 1 615 511 квоти за ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Министерството на енергетиката е информирало своевременно министъра на околната среда и водите за полученото одобрение от страна на Европейската комисия.

Към 07.05.2015 г., операторите и на двете централи са направили своите месечни парични вноски, включително за месец април 2015 г., с което те коректно изпълняват задълженията си към „Националния план за инвестиции на Република България за периода 2013 – 2020 г.“

Общият брой на получените безплатни квоти на емисии на парникови газове от всички оператори, включени в Националния план за инвестиции за 2014 г., е 9 779 243, се казва в съобщението на Министерство на енергетиката. 

 

Генерална дирекция "Действия по климата"
ЕК
въглеродни емисии
квоти за парникови газове
американски централи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева