НАЧАЛО » българия

АИКБ: Проектът за Наредба за намаляване на тежестта от ВЕИ за бизнеса е незадоволителен и неприемлив

fb
3E news
fb
30-06-2015 08:42:00
fb

Проектът за Наредба за намаляване на тежестта от възобновяема енергия (ВЕИ) е незадоволителен и неприемлив. Настояваме категорично за съществено преработване в съответствие с Насоките на ЕК.

Това се казва в становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в отговор на обявенто обществено обсъждане на Нредбата.

От бизнес организацията настояват за отпадане на изискването, свързано със задължения на дружествата по данъчно-осигурителния кодекс към държава и община. Другото искане е за отпадане на изискването предприятията да имат потребление на електроенергия над 30 Гвтч в ценовия период от 1 г. Това касае и другите изисквания, свързани с потребление над 30 Гвтч.

От АИКБ информират, че дружествата от Асоциацията подкрепят следния текст от Рамковото споразумение: Изготвяне, утвърждаване и нотифициране на Наредбата за подпомагане на засегнатите индустрии - разработена в пълно съответствие с Насоките на ЕК - без ограничения. Насоките на ЕК са придружени с огромен по обем качествена информация, анализ и изводи за Оценка на въздействието. Това е право и възможност по закон. Недопустимо е налагането на дискриминационни ограничения, непрозрачни механизми (в т.ч. чрез критерии за допустимост, които създават и корупционни предпоставки). С Наредбата „електроуязвимите индустрии“ трябва да получат намаление на текущата цена, а не по-малко увеличение.

Бизнес асоциацията настоява също така за преразглеждане на допустимостта на предприятията в съответствие с насоките на ЕК, а именно:

„В допълнение, въз основа на факта, че някои сектори могат да бъдат разнородни по отношение на интензивността на електроенергията, държава членка може да включи определено предприятие в своята национална схема за предоставяне на намаления от разходи, произтичащи от подкрепа за възобновяема енергия, ако предприятието има интензивност на електроенергията от поне 20 % и принадлежи към сектор с интензивност на търговията от най-малко 4 % на равнището на Съюза, дори ако не е част от сектор, изброени в приложение 3 (това е приложение 1 на проекта за Наредбата)“.

Следва в Наредбата да се разработи и предложи механизъм за последващ мониторинг, за да се гарантира възстановяването на надплатените помощи – в съответствие с т.192 от Насоките на ЕК“.

От АИКБ поставят под въпрос и администрирането на Наредбата за облекчаване на ВЕИ за бизнеса от страна на енергийното министерство. В частност, според бизнеса в това ведомство липсва административен капацитет. Предложението е администратор на Наредбата да е Министерство на икономиката.

Намираме за неуместно като администратор на предоставяните помощи, респективно и като координатор на дейностите по изпълнение на Наредбата да бъде Министерство на енергетиката поради липса на административен капацитет – нужни са оценка и контрол над икономически показатели и финансови отчети – нещо, което не е в компетентността на въпросното министерство. Вероятно е удачно този ангажимент да се изисква от Министерство на икономиката“, се казва в становището на АИКБ“.

От Асоциацията поставят и въпроса за срокът за реално действие на текстовете на Наредбата. Според бизнес асоциацията неясен е и компенсационният механизъм за предприятията, получатели на помощта. „В известен смисъл и при определени хипотези – дори противоречиви! Очевидно текстовете трябва да се преработят и конкретизират“, се казва още в становището.

Становището на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е адресирано до министъра на енергетиката Теменужка Петкова, министъра на икономиката Божидар Лукарски, председателя на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев и председателя на КЕВР Иван Иванов.

Становището на АИКБ е в отговор на обявенто обществено обсъждане на Нредбата. Документът е подписан от педседателя на АИКБ Васил Велев.

АИКБ
ВЕИ
Наредба за намаляване на тежестта от ВЕИ за бизнеса
ЕК
Министерство на енергетиката
министерство на икономиката
КЕВР
комисия по енергетика
По статията работи:

Маринела Арабаджиева