НАЧАЛО » българия

АИКБ: Има необходимост от спешни реформи в енергетиката

fb
3E news
fb
12-02-2018 05:00:00
fb

Има необходимост от спешно реализиране на предложените от Асоциацията на организациите на българските работодатели реформи в сектор енергетика. Зад това становище са се обединили членовете на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по време на днешното си заседание, съобщиха от организацията.

Сред най-спешните мерки от АИКБ сочат санкционирането на нелоялните търговски практики и прекратяване или предоговаряне на договорите с американските централи. Необходимо е също спешно излизане на борсата на ВЕИ, когенерации и обезпечаване на доплащанията чрез договори за разлики, както и подходящи продукти, които да се търгуват на борсата, подчертават работодателите.

"В случай, че поетапното изпълнение на предложените мерки не стартира до 21 февруари т.г. НС на АИКБ  възложи на председателя на асоциацията Васил Велев да стартира преговори с представителните на национално равнище работодателски организации за подновяване на искането за оставка на ресорния министър. По време на заседанието още веднъж беше заявена и готовността за провеждане на протест срещу повишението на цената на електроенергията в края на месеца", е посочено в съобщението на АИКБ.

Ръководството на АИКБ изразява и подкрепата си за измененията на приетия на първо четене законопроект на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. По думите на председателя на асоциацията Васил Велев процесите по трудова миграция трябва да се анализират и управляват, а не да се отричат. Работодателската организация е отчела сериозен недостиг на квалифицирани работници в следствие на големия брой пенсиониращи се лица и все по-малкия брой младежи, които завършват средно образование. Необходимостта от облекчаване на достъпа до работа в България е крайно наложителен, тъй като се очаква в средносрочен план тази тенденция да продължи.

На заседанието е приета и позиция на АИКБ относно дефиницията за малки и средни предприятия, определена от ЕС и възприета в Закона за малки и средни предприятия у нас. Сред предложенията, които АИКБ ще отправи с искане за корекция в дефиницията, са да се предприемат мерки за актуализиране на прага, както и да се даде възможност компаниите сами да избират по кои два от трите количествени изисквания да се дефинират. Това са среден брой служители, нетен оборот и обща сума на баланса.

На заседанието членовете на НС на АИКБ са обсъдени и  предложенията на асоциацията за план за действие за прилагането на Европейския стълб на социалните права. Предложението включва спешни мерки за насърчаване на трудовата квалификация и на професионалното образование, насърчаване на професионалната мобилност, както и осигуряване на здравословна и безопасна работна среда.

Сред основните задачи на Националния съвет на асоциацията е и подготовката на предстоящото Общо събрание, което ще се проведе на 26 февруари т.г. Асоциация на индустриалния капитал в България е най-представителната организация на работодателите на национално равнище, представляваща 3/4 от икономическите дейности и над 10 000 компании.

АИКБ
позиция
енергетика
енергиен пазар
нелоялни търговски практики
санкции
ВЕИ
търговия на енергийната борса
По статията работи:

Галина Александрова