НАЧАЛО » българия

АИКБ е против вдигането на осигуровките, предлага алтернатива за стабилизиране на системата

fb
3E news
fb
13-03-2014 12:44:00
fbУвеличаването на осигуровките неизбежно ще доведе до увеличаване на сивия сектор, а с това и до значителен последващ спад на събираемостта им. Това се казва в официална позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България по повод на повдигнатия отново въпрос за увеличение на осигурителните вноски. От работодателската организация прогнозират и други негативни последици от евентуалното повишаване на осигуровките.

Ще се разшири недопустимата практика на мълчаливо толериране и с това на облагодетелстване на тези, които работят в отклонение от правилата, смятат от АИКБ. И обясняват, че това ще доведе до масовото възприемане на неформалната икономика като средство за просперитет и ясно изразено конкурентно предимство за неспазващите установените правила. "Държавата няма да е в състояние да контролира и ограничава този процес, което ще има за логична последица неговото невъзпрепятствано разрастване и задълбочаване като практика. Всичко това ще притисне легалния бизнес до степен на самоцелно оцеляване", се кава в позицията.

Според АИКБ, поскъпването на осигуровките ще провокира развитието нахдве паралелни явления – спад на заетостта и ръст на безработицата. "Като се има предвид, че тези показатели и към момента не са сред добрите в Европа, под съмнение ще бъдат поставени възможностите за желания рестарт на българската икономика. На фона на развитието на украинската криза и отражението й върху българските предприятия последиците от подобна мярка ще представляват спирачка за започналия процес на възстановяване", е записано в документа.

Вместо увеличение на осигурителните вноски, Асоциация на индустриалния капитал в България предлага алтернативни решения за повишаване на събираемостта на осигуровките, както и за намаляване на разходите на системата на ДОО.

От АИКБ предлагат следните мерки за повишаване на приходите в системата:  

1. Да се разшири приложното поле и практиката на ревизиите по утвърдени аналози;

2. Да се разшири осъществяване на съвместни проверки от ИА „ГИТ“ и ТД на НАП за ограничаване на недекларираната заетост;

3. Да се регламентира законодателно сезонния труд;

4. Последващо ограничаване на разплащанията в брой и намаляване на прага от 15 000 на 10 000 лева;

5. Да се активизира санкционната политика на държавата към некоректни работодатели по действащите норми.

За да се намалят разходите, от АИКБ предлагат:

1. Да се извърши преглед на законосъобразността на отпуснатите над 900 000 пенсии за инвалидност;

2. Да се ограничи размера на добавката от пенсията на починал съпруг по чл. 84 от КСО, каквато понастоящем получават над 500 000 лица;

3. Да се ограничи практиката на използване на болничен лист за привидно заболяване /фалшив/;

4. Да се ограничи срока на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164 от КТ;

5. Да се приемат законодателни промени за ограничаване на възможностите за ранно пенсиониране;

6. Постепенно и ежегодно да се компенсират различията в изискванията за осигурителен стаж и възраст до достигане през 2020 година на 40 години осигурителен стаж за жените и за мъжете, при общо за двата пола изискване за възраст за пенсиониране от 65 години.

осигурителна система
осигурителни вноски
АИКБ
По статията работи:

Галина Александрова