НАЧАЛО » анализи

REN 21 публикува годишният доклад за състоянието на ВЕИ в света

fb
3E news
fb
10-06-2018 01:35:00
fb

Организацията REN 21  публикува тези дни традиционният си годишен доклад за състоянието на Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в света - Renewables 2018 Global Status Report.

Експертите, подготвили доклада отбелязват рекордният ръст на възобновяемите източници на енергия през миналата 2017 година. Едновременно с това се подчертава, че глобалното потребление на енергия и изхвърлянето на въглероден диоксид за пръв път от четири години са се увеличили съществено – с 2,1 % и 1,4 % съответно, което в значителна степен елиминира успехите от развитието на ВЕИ.

През миналата година установената мощност на електроцентралите, работещи на базата на възобновяеми източници на енергия се е увеличило почти с 9 % в сравнение с 2016 г. - до 178 ГВт, което е рекорд. Фотоволтаичната слънчева енергетика осигурява почти 55 % от този ръст. Само в сегмента на слънчевата енергетика са били построени много повече мощности, отколкото в сектора на изкопаемите горива и атомната енергетика взети заедно. Нарастването на фотоволтаичните инсталации е от порядъка на 98 ГВт.

Според докладът, през миналата година, на възобновяемите източници на енергия, се пада 70 % от чистия ръст на световните генериращи мощности (63 % през 2016 г.). Установената мощност на глобалната възобновяема енергетика достига 2,195 ГВт, като произвежда около 26,5 % от световната електроенергия.


Председателят на REN 21 Артурос Зервос отбелязва, че „за постигане на енергиен преход е необходима политическа воля от страна на правителствата, за да се прекрати субсидирането на изкопаемите горива и ядрената енергетика, да се инвестира в необходимата инфраструктура и да се поставят по-твърди цели и политики в сегментите за отопление, охлаждане и транспорт. Без такава воля светът ще изпълни трудно задълженията си в областта на климата или устойчивото развитие“.

Спадът на системната издръжка и по-привлекателните модели за финансиране са довели до това, че абсолютното ниво на инвестиции в слънчевата енергетика и другите възобновяеми технологии е спаднало, а чистото нарастване на мощностите се е увеличило. Най-голям дял се пада на развиващите се страни – 63% от общите инвестиции, а дела само на Китай е 45 %.

Глобалните инвестиции във възобновяемите източници на енергия и възобновяеми горива през 2017 г. са били от порядъка на 279,8 долара (без да се смятат големите хидроенергийни централи от над 50 МВт ) - с2 % повече от 2016 г., но с 13 % по-малко от рекордното ниво през 2015 г. По-голямата част от тези средства са инвестирани във фотоволтаичните мощности (57 % ) и вятърната енергетика (38 %).

Повишението на конкурентоспособността на ВЕИ е ускорило намалението на глобалната среднопретеглена стойност на електроенергията (ниво на разходите за енергия,(Levelized cost of electricity/LCOE) или  LCOE), особено в слънчевата енергетика. Спадът на глобалната среднопретеглена стойност LCOE при производството на слънчева енергия е около 73 % в периодът между 2010 и 2017 години, а конкурсите в сектора на ВЕИ са демонстрирали рекордно ниски цени – общо от около 30 долара за МВтч при слънчевата и вятърна енергетика.

Транспортът и топлоснабдяването са сред най-важните направления при енергийната трансформация.

“Може би вървим към 100% възобновяема електроенергия в бъдеще, но когато нещата стигнат до отоплението и транспорта, ние не полагаме усилия, сякаш разполагаме с неограничен период от време“, коментира изпълнителният секретар на REN 21 Рана Адиб.

Взаимодействието между секторите, взаимната свързаност с електроенергетиката, на секторите на топлоснабдяването и охлаждането и транспортните сектори с цел интеграция на по-висок дял от ВЕИ е от критично значение за постигане на целите на енергийната трансформация. Електрификацията на топлоснабдяването и транспорта, въпреки че към настоящия момент е незначително, особено в транспортния сектор се разглежда като потенциален път за разширяване на използването на възобновяемите източници на енергия и съответно намаляване на изхвърлянето на въглеродни емисии.

Към 2015 г. на отоплението и охлаждането се падат 48 % от общото крайно потребление на енергия в света, на транспорта – 32 %, а на потреблението на електроенергия – 20 %.

Тъй като интеграцията на променливите технологии за възобновяема енергия (VRE) става все по-важна задача за много енергийни пазари, секторите на транспорта и топлоснабдяването може да станат средство, което да подпомогне абсорбирането на „излишъка“ от променливи мощности на основата на слънцето и вятъра. Задачата за електрифициране в тези сектори ще се решава едновременно. Например, за намаляване на загубата при принудително ограничаване на електроенергията от слънцето и вятъра Китай внедрява програма за електрификация на отоплението, производството и транспорта в регионите с високо ниво на производство на ВЕИ.

На другите пазари, независимо от свиване на „зелените“ тарифи, електричеството от слънцето играе все по-голяма роля при топлоснабдяването на жилищните сгради, тъй като собствениците на слънчевите електроцентрали търсят варианти за увеличение на собственото потребление.

Петролните горива, както и преди остават най-големият доставчик на енергия в транспортния сектор (92 %). Биогоривата (2,8%) и електричеството (1,3%) са с незначителен дял. Малкото участие на ВЕИ означава, че в този сектор за тях съществува висок потенциал, особено във връзка с развитието на електрическата мобилност.

В глобален мащаб пазарите и регулаторите реагират на увеличението на мащабите на променливите ВЕИ чрез внедряване на механизми за повишение на маневреността на енергийните домакинства с многообещаващи резултати.
Възобновяемите източници на енергия растат, но твърде бавно за постигане на целите, свързани с изменението на климата, се казва в доклада. Постиженията на ВЕИ  в електроенергийния сектор са големи, но енергийната трансформация на транспорта и при топлоснабдяването трябва да се извършват с по-бързи темпове.

 

 

Пълният доклад на REN 21 може да бъде прочете на:  http://www.ren21.net/gsr-2018/chapters/chapter_01/chapter_01/

 

 

REN 21
Доклад за състоянието на ВЕИ в света
електрификация
ВЕИ
охлаждане и отопление
транспорт
Renewables 2018 Global Status Report
По статията работи:

Маринела Арабаджиева