НАЧАЛО » анализи

NEA и IAEA: Световните ресурси на уран са достатъчни за ядрената енергетика в обозримо бъдеще

fb
3E news
fb
29-12-2020 09:12:42
fb

Ресурсите от уран са достатъчни за дългосрочното и устойчиво използване на атомна енергия за производството на нисковъглеродна електроенергия, а също така и за други цели като производството на промишлена топлина и производство на водород. В същото време влиянието от продължаващата пандемия COVID-19 върху сектора и намаляването на добива на уран и на проучвателните дейности може да повлияят върху достъпните запаси. Своевременните вложения в иновационни методи за добив и преработка ще помогнат да се гарантира, че урановите ресурси ще бъдат доставяни на пазара тогава, когато са необходими. Това е един от основните изводи от последното 28-мо издание „Уран, ресурси, производство и проучване“, известно съща така като „Червена книга“ - важен глобален справочник, който се изготвя веднъж на две години съвместно с Агенцията за ядрена енергия към ОИСР (Nuclear Energy Agency (NEA) ) и МААЕ (Международната агенция за атомна енергия  (International Atomic Energy Agency (IAEA).

Червената книга от 2020 г. представлява обзор на фундаменталните показатели на урановия пазар, в значителна степен базирани на официална правителствена информация, а също така предлага и статистически преглед на световната уранова промишленост. Докладът предоставя анализи и информация от 45 страни производителки и консуматори на уран въз основа на официални данни от 31 държави и национални доклади. Освен че оценява търсенето и търсенето на уран през 2018 г., той включва прогнози до 2040 г.

Червената книга показва, че световните запаси на уран са се увеличили, но много скромно в сравнение с предишните години. Традиционните идентифицираните ресурси от уран в света към 1 януари 2019 г. са съставлявали 8 070 400 тона метален уран (tU).

Това представлява всички разумно осигурени уранови ресурси, които могат да бъдат извлечени по пазарни цени, вариращи от 40 до 260 долара за килограм уран (еквивалент на цена от 15 до 100 щатски долара за фунт U308). В сравнение с общото количество посочено в изданието от 2018 г., обемът се е увеличил само с 1 %. Малка част от тези общи ресурси е свързана с откриването на нови находища.

Попълването на урановата ресурсна база може да стане чрез все още неоткрити или неконвенционални ресурси като уран от фосфатни скали.

Продължаването на низходяща тенденция в продължение на няколко години е довело до спад на глобалните разходи за проучване и развитие до около 0,5 млрд. долара през 2018 г., което е доста  под нивото от 2 млрд. долара през 2014 г. Не се очаква тази тенденция да доведе до дефицит, но може да сигнализира за проблеми на пазара в дългосрочен план, става ясно от доклада.

Производството на уран в световен мащаб е намаляло с 10,8% от 2017 до 2018 г. поради съкращаване на производството в резултат на лошите пазарни условия, но леко се е увеличило с 1% до 54 224 tU през 2019 г.

В допълнение, планираните намаления в добива на уран в началото на 2020 г. се засилват с началото на пандемията COVID-19 и нейното въздействие ще се усети до 2021 г. и след това, сочат очакванията на експертите.

Докато някои производители на уран са намалили дейността си в някои обекти, други са избрали да затворят дейността си, докато пазарните условия се подобрят достатъчно, така че да оправдаят повторно отваряне. Ресурсите и годишният производствен капацитет на временно затворени предприятия, определени като „неработещи мини“, се подлагат на преглед за първи път в изданието на Червената книга за 2020 г. Предполага се обаче, че годишният производствен капацитет може да се увеличи относително бързо при повторното отваряне на така наречените „бездействащи мини“, но в случай, че пазарните условия се подобрят.

Червената книга съдържа също така и прогнози за необходимостта от уран за ядрената енергетика до 2040 година, а също така и всеобща оценка за съотношението на търсенето и предложенията на уран.

В зависимост от развитието на потребностите на атомния сектор от уран, свързан с експлоатацията на АЕЦ, прогнозите варират от 56 640 тU при сценарий на ниско търсене до 100 224  тU  годишно при сценарий на високото търсене през 2040 г.  Прогнозите за атомните мощности за различните региони се различават значително, но все пак се очаква, че ръстът в ядрения сектор и необходимостта от уран ще е най-голяма в Източна Азия.

Предвид тези прогнози, ресурсната база, описана в Червената книга ще е повече от достатъчна за удовлетворяване на ниското и високото търсене на уран до 2040 г. и след това. За удовлетворяване на високото търсения до 2040 г. ще е необходима около 28 % от общата идентифицирана ресурсна база от 2019 г., подлежащи на извличане при разходи под 130 долара / kgU ($ 50 / фунт U3O8) и 87% от идентифицирания ресурс, наличен по цена под 80 долара / kgU (еквивалентно на 30 долара / фунт U3O8).

Бъдещите доставки ще са в зависимост и ще спечелят от съвременните изследвания и иновациите за по-нататъшно подобряване на проучванията на уран и разработване на нови, по-икономични методи за добив. Силните пазарни условия са в състояние да помогнат постигането на необходимите инвестиции, от които се нуждае индустрията за разработване и внедряване на новите технологии.

NEA
IAEA
запаси от уран
ядрена енергетика
По статията работи:

3E news