НАЧАЛО » анализи

IRENA с нови данни за цената на ВЕИ през 2017 г.

fb
3E news
fb
17-01-2018 11:08:00
fb

Възобновяемата енергетика става все по-конкурентна. Технологиите се усъвършенстват и в бъдеще възобновяемите източници на енергия (ВЕИ) наистина ще могат да претендират за посрещане на нуждите на населението от електроенергия, тъй като потребностите от нея ще нарастват. Това става ясно и от новият доклад на IRENA (Международна агенция за възобновяема енергетика).

В рамките на провелата се наскоро осма асамблея IRENA представи новият си доклад за Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Докладът не е базиран на годишни данни. Чрез него обаче могат да се проследят цени, събития, тенденции отпреди 2015 г.

 

Докладът: http://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Jan/IRENA_2017_Power_Costs_2018_summary.pdf?la=en&hash=6A74B8D3F7931DEF00AB88BD3B339CAE180D11C3

 

IRENA представя осреднени световни данни. Така от една страна експертите могат да получат представа за някакво световно ниво на отделните капиталови разходи и стойности на енергията. От друга страна, към средно претеглените световни показатели CAPEX и LCOE трябва да се подходи акуратно, поради твърде високите регионални различия - например природни, финансови и др. условия. Ако се осреднят данните за слънчева енергия за Мурманск и за Калифорния например, изходният резултат няма да е много показателен, отбелязват анализатори, като насърчават внимателният прочит на доклада.

По принцип от графиките на IRENA, приложени към доклада е видно колко голяма е разликата между капиталовите разходи и стойността на киловатчас по различни проекти.

Основната графика на доклада обобщаваща и световните данни за настоящата стойност на електроенергията (LCOE). Както е видно много проекти от ВЕИ се намират в пределите на стойностния интервал на традиционната енергетика. В същото време се обръща внимание на много голямата разлика при LCOE.

Някои изводи

Намалението на разходите за електроенергия (LCOE) при фотоволтаиците  в периода 2010 – 2017 г. е 73 %. През 2017 г. по данни на IRENA достигала 10 американски цента за кВтч.

При континенталната вятърна енергетика LCOE е спаднал за същия период с 23 %. Сега при много случаи проекти се реализират по цени в диапазона от 4 цента за кВтч, а средно претеглените разходи (LCOE) за киловатчас съставлява 6 американски цента.
Рекордно ниските цени (регистрирани според резултати от търгове) при слънчевата енергетика в Абу Даби, Чили, Дубай, Мексико, Перу и Саудитска Арабия са задали ново ниво на цените от 3 американски цента за кВтч и по-ниски.

През 2019 г. добрите проекти от слънчевата енергетика ще доставят електроенергия при цена от 3 цента и под нея.
Новите проекти при използването на биомасата в енергетиката и геотермалната енергетика, пуснати в експлоатация през 2017 г. са със средно претеглена глобален LCOE от 7 цента кВтч.

Трендът е очевиден, казва председателят на IRENA Аднан Амин в увода: през 2020 г. средната стойност на всички основни технологии на основата на възобновяемите източници на енергия ще е в долната част на стойностния интервал на мощностите от изкопаеми горива. Освен това, много проекти за  фотоволтаични и вятърни мощности ще произвеждат най-евтината електроенергия на земята.

Както се отбелязва в доклада, през 2020 г. стойността на възобновяемата енергетика ще е в диапазона между 3 и 10 цента за кВтч. Сега средната стойност на интервала в мощностите на базата на изкопаемите горива в страните от G20 е между 5-17 цента за кВтч в зависимост от страната и горивата.

IRENA
ВЕИ
фотоволтаици
вятръна енергетика
цена на мощностите от ВЕИ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева