НАЧАЛО » анализи

IEA отчита силен ръст на СО2- емисиите в световен мащаб

fb
3E news
fb
23-03-2018 12:00:00
fb

Световните емисии на въглероден двуокис, свързани с енергоносителите - най-големият източник на емисии на парникови газове, причинени от човека, са се увеличили с 1,4% през 2017 г., за да достигнат историческо ниво от 32,5 милиарда тона, съобщава Международната агенция по енергетика. Увеличението следва три последователни години, през които емисиите остават непроменени.

Увеличаването на въглеродните емисии "е резултат от силен глобален икономически растеж от 3,7%, по-ниски цени на изкопаемите горива и по-слаби енергийни усилия", се посочва в публикуваният наскоро доклад Global Energy and CO2 Status Report 2017.

Изпълнителният директор на Международната енергийна агенция /IEA/ Фатих Бирол заявява: "Силната глобална икономика доведе до повишаване на търсенето на енергия през миналата година, което търсене бе посрещнато най-вече от изкопаеми горива. Въпреки че възобновяемите енергийни източници направиха впечатляващи стъпки, настоящите усилия за борба с изменението на климата остават недостатъчни. Например, забавянето на темпа на подобрение на глобалната енергийна ефективност се е влошило, тъй като политиците обръщат по-малко внимание в тази област ".

Търсенето на енергия в световен мащаб се е увеличило с 2,1% през 2017 г., според предварителните оценки на МАЕ. За  сравнение, то е било  0,9% през 2016 г. и също толкова - 0,9% средно през предходните пет години. Световното потребление на енергия през 2017 г. достига приблизително 14,050 милиона тона нефтен еквивалент (toe), в сравнение с 10,035 милиона тона през 2000 г.

Изкопаемите горива посрещат 70 % от необходимостта от нарастващото търсене на енергия,  като търсенето на природен газ се увеличава най-много, достигайки рекорден дял от 22% от общото потребление на енергия.
Възобновяемите енергийни източници съставляват около 25% от ръста на търсенето, докато използването на ядрени източници представлява 2% от този ръст.
Общият дял на изкопаемите горива в глобалното търсене на енергия през 2017 г. остава на 81%, "ниво, което остава стабилно повече от три десетилетия, въпреки силния растеж на възобновяемите енергийни източници".
По-голямата част от нарастването на глобалното търсене на енергия е в страните от Азия, като Китай и Индия, в които заедно е регистрирано повече от 40% от увеличението. Като цяло, на азиатските икономики се дължат две трети от глобалното увеличение на въглеродните емисии. Китайската икономика нараства с почти 7% през 2017 г., като емисиите й се увеличават с 1,7% до 9,1 милиарда тона.

"Нарастването на емисиите на въглероден диоксид, свързани с енергията, през 2017 г. е силно предупреждение по отношение на глобалните усилия за борба с изменението на климата и показва, че настоящите усилия са недостатъчни за постигане на целите на Парижкото споразумение", отчита МАЕ.

Сценарият за устойчиво развитие на МАЕ очертава пътя към постигането на дългосрочните цели в областта на климата. Според този сценарий, глобалните емисии трябва скоро да достигнат своя връх и да намалеят рязко до 2020 г.  Делът на нисковъглеродните енергийни източници трябва да се увеличава с 1.1 процентни пункта всяка година, повече от пет пъти над растежа, регистриран през 2017 г., според отчета на агенцията.

Световното търсене на електроенергия през миналата година е нараснало с 3.1% до 25 570 тераватата (TWh), което е значително по-високо от общото увеличение на търсенето на енергия. Заедно Китай и Индия това представляват 70% от ръста на търсенето, а други 10% идват от други развиващи се икономики в Азия.


Възобновяемите енергийни източници съставляват почти половината от глобалното допълнително производство,  необходимо за посрещане на нарастващото търсене, като техният дял в световното производство достига рекордно ниво от 25%.

Производството от ядрени централи се е увеличило с 26 TWh през 2017 г., което се дължи на това, че се отчита първа пълна година от пускането в експлоатация на голяма част от новия ядрен капацитет. Ядреното производство представлява 10% от световното производство на електроенергия през миналата година, което е с 3% повече в сравнение с 2016 г., като Япония допринася за 40% от този растеж.

За повече информация: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/GECO2017.pdf

IEA
МАЕ
СО2
ръст на въглеродните емисии
търсене на енергия
изкопаеми източници на енергия
ВЕИ
природен газ
ядрена енергетика
По статията работи:

Маринела Арабаджиева