НАЧАЛО » анализи

Frost & Sullivan: Енергийните инвестиции в света ще достигнат 443,5 млрд. долара през 2017 г.

Най-бързо развиващият се сегмент ще е слънчевата енергетика

fb
3E news
fb
26-05-2017 11:23:00
fb

Повишаването на децентрализацията, необходимостта от декарбонизиране на производството на електроенергия и цифровизацията за повишаване на оперативната ефективност задвижват  пазарните възможности в енергетиката. При продължаване на  регулаторната подкрепа за възобновяемите енергийни източници на ключовите пазари глобалните енергийни инвестиции ще достигнат 443,5 млрд. долара през 2017 г. Слънчевата фотоволтаика (PV) ще бъде най-бързо разрастващият се сегмент, следван от вятърна енергия, която съставлява 37,5% и 21%  от световните инвестиции до 2020 г. Еволюиращият пазар ще принуди участниците в енергийния сектор да изработят иновативни бизнес модели, да предложат решения, ориентирани към клиентите, и да създадат гъвкави портфейли. Ще настъпи също така и по-голяма консолидация, поради търсенето от страна на компаниите на финансиране за разширяване и въвеждане на нови продукти.

Глобалната енергийна перспектива през 2017 г.

В нов анализ компанията Frost & Sullivan (от 27 април), разглежда глобалната енергийна перспектива, тенденциите на пазара на електроенергия, включително инсталираните мощности, инвестициите и регионалния растеж на централите на въглища, газовите, ядрените, хидроенергийните от слънчева  и вятърна енергия и на енергията от биомаса.

"Появата на нови географски райони, местното законодателство и стимулите за възобновяемите енергийни източници ще окажат влияние върху горивния микс, което ще накара участниците в сектора да идентифицират предизвикателствата и да определят локалните си стратегии за дългосрочен растеж", заявява  Jonathan Robinson от Energy & Environment Jonathan Robinson.
"Тъй като пазарите на енергия от възобновяеми енергийни източници се развиват, мащабният инсталиран капацитет ще се нуждае от обслужване, което ще даде възможност за растеж и  на сектора за експлоатация и поддръжка“.
 
Ключовите тенденции в глобалната енергетика включват:

    Продължаване на прехода към по-децентрализирани и интелигентни енергийни системи
    Търсенето на услуги по отношение на решения, свързани с енергийното управление
    Високи темпове на растеж на електроенергията от слънце -  увеличение с 11,5% до 141,6 млрд. долара през 2017 г.

    Китай ще бъде най-големият пазар по отношение на инвестициите, но най-бързият растеж ще се пада на Индия с двуцифрен ръст на инвестициите до 2020 г.
    73,4 процента от инвестициите в електроенергия в Европа ще бъдат в сектора на възобновяемите технологии, а Русия и ОНД ще зависят от тенденцията и ще се фокусират върху ядрената енергетика и хидроенергията.
    Ще има общо увеличение на капацитета на въглищата в световен мащаб, въпреки че в повечето региони използване на мощностите на въглища спада.
    Новите бизнес модели,  стимулиращи по-интелигентни модели на потребление, едновременно нарастването на технологиите за съхранение на енергия, ще понижат необходимостта от инвестиции в големи мощности в развитите пазари на енергия.
    Значителните инвестиция във водноелектрическа енергия ще са ключови за регионалните пазари на Китай, Азия-Тихи океан и Латинска Америка ще бъдат ключови регионални пазари.

Повече на:

https://ww2.frost.com/news/press-releases/power-industry-focuses-renewables-solar-pv-fastest-growing/

Frost & Sullivan
инвестиции в енергетиката
ВЕИ
интелигентни енергийни системи
енергетика
По статията работи:

Маринела Арабаджиева