НАЧАЛО » анализи

Eurogas критикува меко ЕК за измененията в газовата директива

fb
3E news
fb
10-01-2018 11:46:00
fb

Eurogas (Европейската асоциация за газова индустрия) е открила значителни пропуски в предложенията на ЕК за регулиране на газовите потоци при вноса на газ от страните извън ЕС (трети страни). Това става ясно от официалното становище, получило публичност на 9 януари 2018 г.
Става въпрос за предложенията на ЕК от 8 ноември 2017 г. за изменение на Директива 2009/73 / ЕО (Директива за природния газ) относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ.

В документа се подчертава, че Eurogas подкрепя усилията за пълно и бързо прилагане на Третия енергиен пакет за всички държави - членки и  разширяването на Директивата за природния газ, доколкото това разширение би допринесло за сигурността на газовите доставки.

В същото време според Eurogas първоначалният анализ на разширението на Директивата за природен газ предполага, че предложението на ЕК по-вероятно ще има неблагоприятни и вредни ефекти в редица региони.

В предложението се установяват пречки пред съществуващите газопроводи за ЕС от Medgaz (Алжир – Испания) Trans Med –– (Тунис-Италия ), Green Stream (Либия – Италия) Maghreb – Europe (Мароко – Испания) и т.н., като по този начин се създават рискове за сигурността на доставките в ЕС, инвестиционната сигурност на разработчиците и операторите на проекти както и за по-разширената търговия и геополитическите отношения с тези страни, се казва в становището.

Освен това от Eurogas смятат, че разширението на Директивата за газа води до рисковете при изграждането на  нови газопроводи – например East Med (Израел-Гърция) или газопровода, предвиждащ доставка на природен газ от Каспийския регион до ЕС.

Документът подлага на критика от правна гледна точка  прилагането на Директивата за природния газ в изключителната икономическа зона. Експертите от газовата асоциация смятат, че това трябва да бъде внимателно оценено спрямо евентуалните несъответствия с UNCLOS (Конвенцията на ООН за морско право).

В становището се подлага на внимателен анализ и влиянието на разширението на газовата директива по отношение на суверенитета на държавите - членки и особено на правото им на избор на енергийните потоци. Според експертите определени текстове от Директивата  налага именно ограничаване на суверенитета, като държавите - членки на практика се лишават от съществуващата понастоящем възможност да водят сами преговори за двустранни междуправителствени споразумения с трети страни износители.  

От Eurogas подлагат на анализ възможностите за дерогация, ограничаването на възможностите за нови газопроводи, неравностойното третиране на LNG и газопроводите, което може да повлияе както на разнообразието, така и на конкуренцията при доставките. Освен това документът се нуждае и от предварителна оценка на въздействието.

http://www.eurogas.org/uploads/media/18PP002_-_Eurogas_views_on_the_modification_of_the_Gas_Directive.pdf

 

ЕК
Eurogas
газова директива
LNG
нови газопроводи
инвестиции в нови газопроводни проекти
По статията работи:

Маринела Арабаджиева