НАЧАЛО » анализи

EURELECTRIC: Необходим е нов модел, който да помири ръста на ВЕИ и пазара на елекричество в ЕС

Сигурност на доставките и възобновяеми енергийни източници: европейската организация на електроенергийните оператори посочва пазарните решения

fb
3E news
fb
14-10-2014 03:05:00
fb

Анализ на Института за енергиен мениджмънт

 

Необходим е еволюционен електроенергиен пазарен модел, за да се помирят ръстът на ВЕИ и Общият вътрешен енергиен пазар на ЕС, според нов доклад на Евроелектрик, публикуван на 8 октомври 2014 г. Докладът е резултат на едногодишно задълбочено изследване как трябва да бъде проектиран бъдещите електроенергийни пазари, така че да се гарантира разходноефективен преход към декарбонизация, при запазване сигурността на доставките.


“През изтеклата половин година външните измерения на енергийната сигурност поради конфликта Украйна-Русия доминираха медийното пространство. Но това не трябва да е причина да бъде изоставена на заден план драматичната ситуация с вътрешните измерения на сигурността на доставките. Целта ни е да помирим по-нататъшния ръст на ВЕИ с добре функциониращ енергиен пазар, да намерим печелившия път, който да позволява развитието на ВЕИ и пълната пазарна интеграция, но да имаме гаранции, че лампите ще продължат да светят,” каза президентът на EURELECTRIC и СЕО на E.ON Йоханес Тийсен в присъствието на комисаря по енергетика на ЕК Гюнтер Йотингер.

Препоръките могат да бъдат обобщени в две основни теми: от една страна, производството от ВЕИ трябва да бъде такова, че да пасва на пазарните условия; от друга страна пазарът трябва да бъде така организиран, че да пасва на ВЕИ. При всички случаи, довършването на добре функциониращ вътрешен енергиен пазар остава общовалидното решение от полза за всички.

1. ВЕИ, пасващи на пазара – постигане на оперативна интеграция на ВЕИ на пазара, проектиране на по-ефективни от гледна точка на разходите и по-малко разрушителни от гледна точка на пазара политики за ВЕИ:
 
Тъй като ВЕИ технологиите се развиха и придобиват основна роля сред доставчиците на електрическа енергия, тяхната пазарна интеграция е от съществено значение за повишаване на конкурентоспособността и гарантирането на екологично и икономически устойчив бъдещ електроенергиен микс. За целта ВЕИ трябва да се развиват разходноефективно, чрез прилагане на същите права и задължения за пазарно участие каквито имат останалите участници. Съответно, схемите за подкрепа на ВЕИ трябва да максимизират пазарната ориентация на ВЕИ производителите и да минимизират пазарните изкривявания. За периода след 2020 г. пазарно-базирано и разходноефективно насърчаване на ВЕИ означава субсидиите прогресивно да отпадат и да се позволи на Европейската схема за търговия с емисии да бъде основният двигател на инвестициите в зрели нисковъглеродни технологии.
 

2. Пазари, пасващи на ВЕИ – да се възприеме общоевропейски начин на мислене и да се следва регионален подход при проектирането на пазара, така че да се избегнат некоординирани национални действия:
 
ВЕИ вече промениха напълно пазарната ситуация. Затова пазарният дизайн трябва да бъде адаптиран. Вътрешният енергиен пазар ще остане крайъгълен камък на пазарното развитие, но трябва да разреши парадоксална задача. Пазарите се нуждаят от резервни мощности, за да гарантира сигурност на доставките за крайните клиенти. Но не осигуряват необходимите стимули за поддържането и изграждането им. EURELECTRIC предлага набор от условия и критерии, които трябва да бъдет изпълнени, за да се разработи подходящ дизайн за добре финкциониращ и ефективен пазар. Те ще гарантират, че само онези мощности, които са със сигурност необходими за дългосрочната системна адекватност, ще бъдат заплащани и построени, като в същото време се експлоатират максимално възможностите за транснационални и общоевропейски решения.


Целия доклад можете да намерите тук.

ВЕИ
Eurelectric
пазар на електроенергия
По статията работи:

Галина Александрова