НАЧАЛО » анализи

EnAppSyS: Норвегия изпреварва Франция по износ на електроенергия в Европа

fb
3E news
fb
22-02-2021 12:02:08

Източник: EnAppSyS

През втората половина на 2020 г. Норвегия изпреварва Франция, за да стане най-големият нетен износител на енергия в Европа. Това става ясно от прегледът на EnAppSyS за състоянието на вноса и износа на електроенергия в Европа през последните 6 месеца на 2020 година.  

Разгледана е стойността на вноса и износа в Европа през последните шест месеца на 2020 г.

Общият нетен износ на Норвегия възлиза на 14 TWh, като по-голямата част от енергията е насочена към Швеция (7,2 TWh) и Дания (4,9 TWh).

Норвежките водни запаси според EnAppSyS са се увеличавали устойчиво през втората половина на 2020 г., главно поради комбинацията от влажно време и ниско търсене, и достигнали нов връх за първи път от 2015 г.

Норвежките цени на енергията останаха ниски, което ги направи привлекателни като предложения от икономическа гледна точка за други страни за задоволяване на нуждите от електричество.  В резултат на това Норвегия удвои нетния си износ за съседни страни в сравнение с първата половина на 2020 г. Позицията на Норвегия като най-големия нетен износител на енергия може да се запази за известно време, особено за съседните страни като Дания, разчитащи на доставки от Норвегия.

Освен това Норвегия наскоро пусна нов междусистемен електропровод с Германия, увеличавайки потенциала си за износ с 1,4 GW.

Франция стана вторият по големина нетен износител с 11,6 TWh, като Швеция (10,1 TWh) остава на трето място, следвана от Германия (9,3 TWh), заявяват още от специализираната консултантска компания.

През зимата производство на ядрена енергия във Франция, според EnAppSyS e било с ограничени възможности,  поради забавянето на ремонтните дейности на централите в резултат на  COVID-19. Това е оказало значително влияние върху модела на търговия с енергия във Франция, тъй като ядреното производство има най-голям принос за  енергийния баланс на страната. В резултат на това Франция често е разчитала на внос на енергия от съседните страни – основно от Испания - общо 4,5 TWh внос на енергия. Когато Франция изнасяше за Испания, RTE често използваше контратрайдинг, за частично обръщане на потока, обясняват анализаторите. Това също се е случило на няколко пъти и при  междусистемния връзка IFA към Великобритания, където BALIT (трансгранични балансиращи договорености) са били използвани за поддържане на баланса в мрежата.

Въпреки че Германия е изнесла повече електроенергия от Франция, тя също е и внесла повече. Поради количеството енергия, преминаващо през Германия, тя може да се разглежда като ключов енергиен транспортен център с мощност, тръгваща от северозападната  към югоизточната част на Европа. След като производството на въглища в Германия се срина през първата половина на 2020 г. поради намаленото търсене и високото производство на възобновяеми източници, въглищата се върнаха през студената зима на фона на рязкото покачване на цените на газа и нарастващото търсене (въпреки това по-ниско от предишните години). Сега те са се върнали към нивата на използването  им (на въглищата) преди COVID.

Разглеждайки нетния износ като процент от търсенето, Франция е изнесла само около 5,3% от търсенето на енергия.

За сравнение, Босна се класира на първо място с нетен износ от 34,4%, следвана от Словения (26,6%) и Норвегия (21,9%).

Подобно на Норвегия, Словения също разчита на хидроенергията, но също така и на лигнитни въглища в енергийния баланс.

Италия остава най-големият нетен вносител на електроенергия през последните шест месеца на 2020 г., доставяйки 17,6 TWh от източници извън страната. Тъй като Италия, според анализаторите  не е могла  да разчита на голям обем внос от Франция, вместо това е доставяла повече енергия от Швейцария (9,6 TWh), която също има значителен ядрен капацитет.

Великобритания все още е била втори по големина нетен вносител в Европа, отчитайки нетен внос от 8.1TWh през втората половина на 2020 г.

EnAppSys
Износ на електроенергия
Европа
По статията работи:

3E news