EMI: Ценово регулиране със стимули - ползи както за компаниите, така и за потребителите

По-ниски сметки за разпределение на електрическа енергия за средния британски потребител за периода 2018-2019 година

Източник: ofgem.gov.uk

Автор: Институт за енергиен мениджмънт /EMI/

Средният британски потребител ще плаща с 3,5% по-ниски сметки за разпределение на електрическа енергия за периода април 2018  април 2019 година спрямо април 2017 г. до април 2018 година. В същото време обаче, потребителите ще получават  услуги с повишено качество. Това са резултатите от прилагането на новия регулаторен подход за ценово регулиране на електрическите мрежи за разпределение (RIIO-ED1), представени в редовния годишен доклад на Британския енергиен регулатор (OFGEM) за ценови контрол, публикуван на 19 декември тази година.

Още в началото на  2010 година енергийният регулаторен орган на Великобритания прави аналитичен преглед на съществуващото ценово регулиране на мрежовите оператори, наречено RPI-X @ 20. Констатирани са постигнатите добри резултати от гледна точка на направените инвестиции и намалението на разходите, но също така е установено, че мрежовите компании се нуждаят от нов регулаторен подход със силни стимули за подкрепа на нови иновативни инвестиционни решения, повишена ефективност и предоставянето на повече ползи както за настоящите, така и за бъдещите потребители.

Разработеният нов регулаторен ценови подход е наречен RIIO – Приходи (Revenue) за Стимули (Incentives), Иновации (Innovation) и Резултати (Outputs) и е приложим за енергийните мрежови компании в секторите пренос и разпределение на природен газ и електрическа енергия. RIIO е предназначен да насърчава мрежовите компании:

 -    да поставят заинтересованите страни в центъра на процеса по вземането на решение;
 -   да инвестират ефективно, за да осигурят непрекъсната, безопасна и надежна услуга;
 -   да бъдат иновативни, за да намалят мрежовите разходи за бъдещите потребители;
 -   да имат основна роля в процеса на създаване на нисковъглеродна икономика и постигане на глобалните екологични цели.

Регулаторният период за електроразпределителните оператори във Великобритания чрез RIIO подход започна на 1 април 2015 година и е с продължителност до 31 март 2023 година. В публикувания за тях доклад са представени ключовите резултати за втората година от осемгодишния регулаторен период, както и преизчислените прогнози до 2023 година.

Изпълнение на поставените стандарти за качество

След втората ценова година разпределителните оператори продължават да се представят силно в пет от шест резултаторни категории: надеждност и достъпност, околна среда, обслужване на клиенти, социални задължения и безопасност. Добрите резултати са обусловени от прилаганите различни финансови стимули, както и от т.нар. стимули за репутация (публично представяне).

По отношение на показателя надежност и достъпност е констатирано, че операторите продължават да инвестират в мрежата с полза за клиентите и за това получават „награди“ по схемата за стимулиране (Interruptions Incentive Scheme). От началото на регулаторния период, броят на прекъсванията и тяхната продължителност са намалели средно с 11%. Обслужването на клиентите също е подобрено, като всички оператори превишаваат поставените цели. Независимо от това, че има възможности за подобрение, е констатирано, че всички мрежови оператори изпълняват социалните си задължения, свързани с уязвимите потребители.

Във връзка с ангажиментите за подобряване на околната среда, операторите на електрически мрежи изпълняват действия по полагане на подземни електрически кабели. Стимулите за репутацията, включително създаването на таблици за лидери по околната среда, ще спомогнат за продължаване на силното представяне по тази цел.

Всички мрежови оператори продължават да отговарят на стандартите за защита на персонала и обществеността, определени от Изпълнителната агенция за здраве и безопасност (Health and Safety Executive, HSE).

Регулаторът очаква подобрение за осем от операторите по отношение на стандарта за време за свързване на нови клиенти към мрежите.

Финансово представяне

В началото на регулаторния период (април 2015 година), на електроразпределителните мрежови оператори бяха разрешени общо 26,7 милиарда британски лири приходи за постигане на очакваните от регулатора и потребителите резултати. След извършения ценови преглед сега, прогнозата за необходимите средства за регулаторния период е с 5% по-ниска (25,4 милиарда британски лири) спрямо първоначалната. Постигнатите спестявания на финансови средства спрямо регулаторно разрешените се разпределя между операторите на мрежи и техните клиенти чрез специален механизъм (Totex Incentive Mechanism,TIM), което е и предпоставката за по-ниски сметки за новия ценови период от април 2018 година.

В процеса на реалното изпълнение, за две ценови години, операторите на мрежи са усвоили 6,6 милиарда британски лири, което е с 531 милиона британски лири по-малко спрямо разрешеното от регулатора. Общите разходи са разделени в няколко големи разходни категории, като в четири от тях е констатирано намаление от 731 милиона британски лири спрямо позволените разходи, което е компенсирано от превишение на разходите в други две категории.  

Финансовото управление на мрежите през изминалите две ценови години води до по-високи спрямо първоначално определените норми на възвръщаемост на собствения капитал за целия регулаторен период. Така, при утвърдена норма на възвръщаемост на собствения капитал между 6% и 6,4%, преизчислените след втората ценова година, са в интервала между 6,8% и 11,8%, без това да се отразява в повишение на сметките на клиентите. Настоящата оценка на нормата на възвръщаемост от собствен капитал не включва корекции в резултат на реалната цена на дълга спрямо регулаторните предположения, финансиране на иновациите, наследени корекции от предишен ценови контрол и други. В процеса на усъвършенстване на модела за оценка на нормата на възвръщаемост на собствения капитал, някои от тези елементи ще бъдат разгледани и оценени. При извършване на следващите анализи по време на регулаторния период, резултатите могат да бъдат променени, в зависимост от индивидуалното представяне на операторите на разпределителни мрежи.

Разглежданият доклад е пример за това, как ценово регулиране със стимули може да доведе до реални ползи както за регулираните дружества, така и за потребителите. Ключов момент са прозрачните и предварително известни регулаторни условия, както по отношение на конкретните цели и стандарти за изпълнение, така и прилагането на различни финансови механизми за стимулиране, корекция и защита на регулираните дружества и потребителите.

 

Повече информация за RIIO: Network regulation – the RIIO model.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари