НАЧАЛО » анализи

Стратегия за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС

fb
3E news
fb
01-08-2018 10:02:00
fb

Автор:  Институт за енергиен мениджмънт /EMI/

Европейската комисия стартира обществено обсъждане на стратегия за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС. Всички заинтересовани граждани и заинтересовани страни могат да изпратят своите становища до 9 октомври 2018 г.

През март 2018 г. лидерите на ЕС поискаха от Европейската комисия в рамките на 12 месеца да представи "предложение за стратегия за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС в съответствие с Парижкото споразумение", последвано от подобно искане и от страна на Европейския парламент.

Обществената консултация ще се впише в обсъжданията на Комисията за стратегия, която ще отразява дългосрочната визия за съвременна европейска икономика за всички европейци и възможностите и предизвикателствата, които дългосрочната декарбонизация предполага.

Целта на консултацията е:

 -   Събиране на мнения и становища относно технологичните и социално-икономически пътища, които трябва да бъдат проучени за дългосрочна стратегия на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове;
 -   Събиране на фактическа информация, данни и знания, включително движещи фактори, възможности и предизвикателства, свързани с дългосрочната стратегия.

Консултацията обхваща вижданията на гражданите и другите заинтересовани страни относно видовете необходими трансформации, ниво на амбиции и ключови действия за постигането им, включително взаимодействия с други продължаващи трансформации, обществени и икономически възможности и предизвикателства, ролята на потребителя и нуждата от инвестиции и иновации. Консултацията ще се занимае и с технически въпроси относно потенциала на някои възможности за смекчаване на последиците.

Консултацията протича след проведено в Брюксел на 10-11 юли 2018 г. събитие за консултации на високо равнище на заинтересованите страни. Комисията има за цел да представи своето стратегическо предложение преди следващата конференция на ООН за климата (COP 24), която ще се проведе в Катовице, Полша през декември 2018 г.

ЕС е на път да постигне целите си за 2020 г. и понастоящем въвежда политики за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 40% през 2030 г. и има високи амбиции в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници (т.нар. 2030). Политиките, законодателните инструменти и програмите за подпомагане от европейския бюджет ще превърнат ЕС в траектория, съвместима с Парижкото споразумение, но са необходими допълнителни мерки за периода след 2030 г.

Повече информация можете да намерите на: https://ec.europa.eu/info/news/public-consultation-strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-reduction-2018-jul-17_en

 

Европейската комисия
стратегия
СО2 емисии
дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС
обществено обсъждане
По статията работи:

Галина Александрова