EMI: Енергийната общност прие първия пакет мрежови кодекси и насоки от Третия енергиен пакет

Източник: ofgem.gov.uk

Автор: Институт за енергиен мениджмънт /EMI/

Постоянната група на високо ниво официално прие два нови документа в областта на природния газ и три - за електричеството. “Доволен съм, че мрежовите кодекси и насоки от Третия енергиен пакет вече са част от правната рамка на Енергийната общност”, подчерта директорът на секретариата на организацията Янез Копач. “Тези правни актове допълват съществуващата правна база в процеса на хармонизация с изискванията на ЕС в областта на природния газ и електроенергията и ще позволят на страните-членки на Общността да останат в крак с развитието в ЕС. Заедно с останалите кодекси и насоки, които предстои да бъдат приети, те съставляват съществен елемент от ефективното функциониране на пан-европейския енергиен пазар, което поставя на първо място потребителите на енергия."

Мрежовите кодекси и насоки са технически правила, развити на базата на Третия енергиен пакет, с цел да се установят общи правила за сигурно системно управление, пазарна интеграция и пазарно функциониране. За разлика от традиционно разработваните на национално ниво правила, прилагането на единни правила на целия пан-европейски енергиен пазар е от съществено значение за премахване на бариерите пред трансграничната търговия, повишаването на ефективността на използване на системата, насърчаването на енергийната сигурност и преди всичко позволява на енергийните потребители да се възползват напълно от предимствата на Третия енергиен пакет. Приетите документи са:

  -  Насоки за процедури за управление на претоварванията в областта на природния газ;

  -  Мрежов кодекс за правилата за оперативната съвместимост и обмена на данни за природния газ;

  -  Мрежов кодекс за изискванията за присъединяване към мрежата на производители на електроенергия;

  -  Мрежов кодекс за изискванията за присъединяване към електроенергийната мрежа на системи за постоянен ток с високо напрежение и модули от вида „електроенергиен парк“, присъединени чрез връзка за постоянен ток;

  -  Мрежов кодекс за присъединяването на потребители на електроенергия.

Крайният срок за транспонирането и прилагането на мрежовите кодекси и насоки е 1 октомври 2018, като е предвидено удължаването му за някои текстове до 2020 г. В областта на електричеството, транспонирането е задължително до 12 юли 2018, докато крайният срок за прилагането изтича три години от датата на транспониране, според приетия на ниво ЕС модел.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари