НАЧАЛО » анализи

Ember: ВЕИ за пръв път изпреварват изкопаемите горива при производството на електроенергия в ЕС

fb
3E news
fb
24-07-2020 12:07:27
fb

За пръв път в цялата история производството на електроенергия, базирано на възобновяеми източници на енергия ( слънце, вятър, вода и биомаса) в Европа за първото полугодие на тази година е било по-високо от базираното на изкопаеми горива. Това сочи доклад на британската компания Ember, в който се разглеждат резултатите от дейността на европейската електроенергетика през първите шест месеца на тази година.

Според данните, делът на ВЕИ е от порядъка на 40 %, а от изкопаеми горива – 34 %.

Производството от централите, работещи на основата на ВЕИ се е увеличило с 11 %, като общият дял от променливите ВЕИ като слънчевата и вятърната енергетика е достигнал рекордните 22 % (през 2019 г. този дял е бил 17,6 %). В някои страни като Дания например, този дял (от слънце и вятър) през първото полугодие е достигнал 64 %, 49 % в Ирландия, 42 % в Германия.

Авторите отбелязват също така, че енергийните системи се справят с увеличаване на променливите мощности и работят надеждно. В същото време честите случаи на отрицателни цени на електроенергията на пазарите говорят за недостатъчната гъвкавост.

Любопитен е фактът, че през нито един ден от първото полугодие на 2020 г. делът на слънчевата и вятърна енергия не е спадал в Европа под 10 % и не е надхвърлял 33 %, независимо от непостоянството.

Производството на електроцентралите, работещи на природен газ, въглища и нефтопродукти е спаднало с 18 %. Газовите мощности са се свили с 6 %, а тези от въглища – с 32 %.

Въглищните електроцентрали в Германия за пръв път са произвели по-малко електроенергия от полските. Така Полша през първото полугодие на настоящата година е най-големият производител на електроенергия на основата на въглища в Европа.

Въпреки че значителният ръст на дела на ВЕИ през първото полугодие на 2020 г. се дължи частично на „кризата, предизвикана от коронавируса“, довела до спад на потреблението, тенденцията за повишаване на дела на ВЕИ вече е очевиден и той ще продължи да расте.  

В докладът се твърди също така, че ВЕИ са в основата на по-ниските цени на електроенергията Според представената графика в доклада, средната цена на едро през януари-юни 2020 г. в Дания е била 22 евро за МВтч, във Финландия и Германия – 23 евро за МВтч, във Франция – 24 евро за МВтч, в Испания и Португалия – 29 евро за МВтч, в Румъния – 34 евро за МВтч, като толкова е и в Сърбия. На 34 евро за МВтч е изчислена и средната цена на едро за България, а за Полша – 40 евро за МВтч.

Повече по темата: https://ember-climate.org/project/renewables-beat-fossil-fuels/

Докладът на Ember: https://ember-climate.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-Europe-Half-Year-report.pdf

Ember
ВЕИ
изкопаеми горива
Производство на електроенергия
ЕС
По статията работи:

3E news