НАЧАЛО » анализи

Edelman Trust Barometer 2020 разкрива нарастващо чувство за неравенство, което подкопава доверието в институциите

Утвърждават се очакванията бизнесът да е лидер на положителна промяна

fb
3E news
fb
23-01-2020 11:01:04
fb

Годишното проучване Edelman Trust Barometer 2020 разкрива, че въпреки силната световна икономика и почти пълна заетост, по-голямата част от анкетираните от развитите пазари не вярват, че след пет години ще живеят по-добре.

„Преживяваме парадокс на доверието, коментира Ричард Еделман, изпълнителен директор на Edelman. Откакто започнахме да измерваме доверието преди 20 години, стимул за неговото повишаване беше икономическият растеж. Това продължава да е така в Азия и Близкия изток, но не и на развитите пазари, където по-важният фактор е неравенството на доходите. Страховете задушават надеждата, а отдавна възприетото разбиране, че упоритата работа ще доведе до израстване в обществото, вече не е валидно.”

Притесненията са широко разпространени и са дълбоки. Повечето служители (83%) в световен мащаб се притесняват от загуба на работни места заради автоматизацията, очакванията за рецесия, липса на обучение, чуждестранни конкуренти с по-ниски цени, имиграцията и икономиката на неофициалната заетост. Петдесет и седем процента от анкетираните се притесняват да не загубят уважението и достойнството, на което са се радвали в своята държава. Близо двама от трима смятат, че темпът на технологичните промени е твърде бърз. Вече няма и безспорна истина – 76% от респондентите се притесняват от фалшивите новини, които може да се използват като оръжие.

Рекорден брой държави отбелязват най-високите в историята на проучването нива на разделение по отношение на доверието между масовата публика и информираните потребители – тенденция, която се разпространява от развитите към развиващите се държави. В световен мащаб e налице разлика от 14 пункта между информираната публика (65) и масовото население (51). Наблюдават се двуцифрени разлики на 23 пазара, сред които Австралия (23), Франция (21), Саудитска Арабия (21), Германия (20), Великобритания (18) и Испания (17).

Бизнесът (58%) е институцията, която се ползва с най-голямо доверие и поема водещата роля в глобалното управление. "Бизнесът запълни празнината, оставена от популистките правителства, отбелязва Еделман. Вече не може да се работи както обикновено, с основен фокус върху възвръщаемостта на акционерите. След като седемдесет и три процента от служителите заявяват, че искат да имат възможност да променят обществото, а почти две трети от потребителите се идентифицират като водени от убежденията си купувачи, изпълнителните директори разбират, че изискванията към тях са се променили."

От  изпълнителните директори се очаква да поемат водещата роля. Деветдесет и два процента от служителите казват, че те трябва да говорят по актуалните проблеми на деня, като преквалификация, етично използване на технологиите и неравенство в доходите. Три четвърти от населението смятат, че изпълнителните директори трябва да се заемат с промяната, вместо да чакат правителството да я наложи.

„Очакванията на хората от институциите ни накараха да развием нашия модел за измерване на доверието, допълва Еделман. Днес доверие се гласува на базата на два различни критерия: компетентност (да изпълняваш това, което си обещал) и етично поведение (да правиш това, което е правилно, и да подобряваш условията за обществото). Вече въпросът не е само какво правите - а и  как го правите."

Резултатите от тази година показват, че никоя от четирите институции не се възприема едновременно като компетентна и етична. Бизнесът е оценен най-високо по компетентност (и има огромна преднина от 54 пункта пред правителството), като институция, която е добра в това, което прави. НПО водят по етично поведение пред правителството (с разлика от 31 пункта) и бизнеса (с 25 пункта). Правителството като институция се възприема като некомпетентно и неетично, но доверието в него е повече от два пъти по-високо от това в бизнеса, когато става дума за опазване на околната среда и преодоляване на неравенството в доходите.

„След като проследихме 40 световни компании през изминалата година чрез нашата Рамка за управление на доверието, установихме, че етичните критерии като почтеност, надеждност и целенасоченост осигуряват близо 76% от капитала на доверие на бизнеса, докато компетентността – само 24%, коментира Антоан Харари, президент на Edelman Intelligence. Доверието безспорно е свързано с правенето на това, което е правилно. Битката за доверие ще се води на полето на етичното поведение.“

Други основни изводи от Edelman Trust Barometer 2020 са:

· Както бизнесът, така и правителството могат да предприемат конкретни действия за постигане на по-високи нива на доверие. Респондентите очакват бизнесът да се съсредоточи върху изплащането на справедливи заплати и преквалификация. За правителството действията включват намаляване на популизма, решаване на проблемите на местно ниво и партньорство с бизнеса и с НПО.

· Въпреки че правителството е една от институциите с най-ниско доверие, именно то се приема като най-надеждно да се справи с проблеми като здравеопазване (53%); неравенство в доходите (51%); имиграция (48%); вредни продукти (42%); и интеграция (41%). 

· Технологичният сектор (75%) продължава да се ползва с най-голямо доверие, но в същото време отбелязва и най-голям спад от четири пункта в световен мащаб. В няколко държави имаше сериозно движение надолу, включително Франция (-10%), Канада (-8%), Италия (-8%), Сингапур (-8%), Русия (-8%) и САЩ (-7%). Технологичният сектор вече не се ползва с най-високо доверие на 9 от 28-те изследвани пазара, а именно Австралия, Канада, Хонконг, Италия, Русия, Ирландия, Сингапур, Нидерландия и Обединеното кралство.

За Edelman Trust Barometer:

Edelman Trust Barometer 2020 е 20-то годишно проучване на доверието. То е проведено от изследователската компания Edelman Intelligence чрез 30-минутни онлайн интервюта, състояли се в периода между 19 октомври и 18 ноември 2019 г. Онлайн проучването Edelman Trust Barometer 2020 г. е на база извадка от над 34 000 респондента, което включва по 1150 анкетирани представители на масовата публика на 28 пазара и по 200 информирани потребители на всеки пазар, с изключение на Китай и САЩ, които имат извадка от по 500 информирани потребители. Информираните потребители отговарят на следните критерии: възраст между 25 и 64 години, висше образование; доходите на домакинствата са в най-високата една четвърт за посочената възрастова група в дадената  страна; четат или гледат бизнес / новинарски медии поне няколко пъти седмично; проследяват политическите проблеми на страната в новините поне няколко пъти седмично. За повече информация посетете https://www.edelman.com/trust-barometer

Edelman Trust Barometer 2020
проучване
По статията работи:

3E news