НАЧАЛО » анализи

BNEF vs. IEA: Сметките за инвестициите в чиста енергия се разминават – На кого да вярваме?

fb
3E news
fb
16-08-2018 10:51:00
fb

Автор:  Joshua S Hill, cleantechnica.com

Едни от най-важните данни – илюстрация  на въздействието и състоянието на сектора на чистата енергия, са тези за средствата, инвестирани в нови ВЕИ мощности всяка година. Какво да правим обаче, когато цифрите не съвпадат?

През януари Bloomberg New Energy Finance (BNEF) публикува данни, които показват, че инвестициите в глобална чиста енергия за 2017 г. са достигнали 333,5 млрд. долара, което е с 3% повече от 2016 г. и втората по големина годишна стойност. Това се дължи главно на инвестициите в нови  мощности на слънчева енергия от 53 гигавата (GW), които Китай инсталира през 2017 г., както и скокове на инвестициите в Мексико и Австралия.

Междувременно  International Energy Agency (IEA)  публикува своя годишен доклад за инвестициите в енергийни мощности, 2018 г. Докладът се съсредоточава върху цялата глобална енергийна индустрия, а не само върху сектора на чистата енергия, но включва и данни за инвестииите и състоянието на ВЕИ индустрията. Според IEA инвестициите в енергия от възобновяеми източници за 2017 г. са спаднали със 7% и дори не са достигнали общо 300 млрд. долара за годината.

Както можете да видите, има драстично разминаване между двете цифри – ако се изобразят графично, в единия случай виждаме как скалата на инвестицията е нагоре, в другия - надолу. И така, къде е несъответствието? Кои данни да приемем по номинална стойност и кои заслужават по-голямо внимание? И още по-важно - има ли причина да се фаворизират едните или другите?

Trends vs. activities

Блумбърг определя стойността си от 333,5 млрд. долара като базирана на "водещата си база данни за проекти и сделки", която се фокусира върху "глобалните инвестиции във възобновяеми енергийни източници и енергоефективни технологии". През последните няколко години тази цифра се колебае от $ 360,3 милиарда долара през 2015 г., 324,6 милиарда долара през 2016 г. и 333,5 милиарда долара през 2017 г.

Според Ангъс Маккрон, главен редактор на Bloomberg New Energy Finance, "Основната разлика е, че BNEF отчита всички инвестиции в чист енергиен капацитет в момента, в който е взето окончателното инвестиционно решение (обикновено около времето, когато започва строителството). "

За сравнение IEA отчита "възобновяемата енергия", достигаща "близо 300 милиарда щатски долара" през 2017 г., като се позовава на разходите за слънчева PV, офшорни и морски вятърни и водноелектрически централи. През 2015 г. IEA се позовава на "инвестициите във възобновяеми източници, най-вече в производството на вятърни, слънчеви и водноелектрически централи", достигайки близо 290 милиарда долара, а през 2016 г. инвестициите в нови енергийни мощности въз основа на възобновяеми източници възлизат на 297 милиарда щатски долара.

Ангъс МакКроун описва инициативите на IEA като "по-назадничави" в сравнение с "по-ориентирания към бъдещето подход" на BNEF. Важно е да се отбележи, че това не е критика един към друг, а просто предвамерено направен избор от всеки. Според Маккроне " IEA просто взема цифри за количеството капацитет, който получава онлайн през дадена година и след това го умножи по изчислените капиталови разходи на мегават, за да излезе с оценка за инвестициите".

Това може да звучи прекалено объркано, но всъщност има много смисъл. Както говорителят на IEA ми обясни по електронната поща: "Инвестиционните  данни на IEA представляват разходите за капацитета за възобновяеми източници, който се появи онлайн през дадена година. Това е важна мярка, защото показва действителния оборот на базата на енергийните активи, а не просто потока на пари ".

Или да го кажем по друг начин - и в отговор на описанието на Ангъс Маккрон за разликите между двете - IEA вярва, че "Важно е да се изследват краткосрочните тенденции на финансиране и енергийното въздействие на инвестициите във възобновяеми енергийни източници във времето".  Според МАЕ "Данните за финансиране на възобновяемите активи от BNEF и други организации, които показаха увеличение на инвестициите за възобновяеми източници през 2017 г., осигуряват важен показател за дейността в реално време и как финансовите потоци могат да реагират на промените на пазара и политиката. Очакваме тези тенденции да бъдат отразени в бъдещите инвестиционни цели на IEA, но тези данни все още не показват действителното състояние на сектора. "

Вътрешно объркване?

Друга важна точка е, че въпреки факта, че взех тези цифри директно от собствените доклади на IEA за енергийните инвестиции за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., има несъответствия в собствените данни на организацията. По-конкретно, в доклада си за световното енергийно инвестиране за 2015 г. IEA описва инвестиции в размер на 290 млрд. долара за възобновяеми източници, но година по-късно IEA заявява, че "инвестирането в нови мощности въз основа на възобновяеми източници ... като инвестиционната сума за тази година възлезе на 297 млрд. долара - увеличение с 2,4%. Освен това IEA отчита за 2017 г. инвестиции от 300 милиарда долара, но заявява, че има намаление със 7% - вместо отчетното увеличение от 1%.

Очевидно има нещо, което липсва в начина, по който IEA отчита данните си - не само в сравнение с други анализатори като тези в Bloomberg New Energy Finance, но и в сравнение със собствените си предишни доклади.

Според говорител на IEA това привидно вътрешно объркване може да бъде ограничено от редица фактори, включително най-новите и точни данни за разходи и възможности, които естествено водят до бъдещи ревизии. IEA също така ежегодно коригира данните си, за да отрази инфлацията, което също ще окаже влияние върху цифрите.

Всъщност разминаването не е толкова значимо, колкото някои биха искали да представят, особено когато се вземе предвид какво IEA и BNEF смятат за инвестиции от възобновяеми и чисти енергийни източници. BNEF няма желание да признае, че неговите цифри включват не само инвестиции в капацитет, но и научноизследователска и развойна дейност "от страна на компании и правителства както в областта на възобновяемите енергийни източници, така и в това, което наричаме" енергоефективни технологии ", както и повишаване на капитала от специализирани компании в двете области. "

Освен това BNEF смята, че малките водноелектрически централи (проекти по-малки от 50 MW) са чиста енергия, но не включват големи хидроенергии (50 MW +), докато IEA не правят такова разграничение. Всъщност, ако искаме да бъдем напълно справедливи, размерът на BNEF за инвестиции в капацитет за възобновяеми енергийни източници само по себе си за 2017 г. е едва 265,5 милиарда долара, което се доближава до стойността на IEA.

Завръщане в бъдещето

Заслужава да се отбележи и разликата в начина, по който IEA разглежда бъдещето на инвестициите във възобновяеми енергийни източници в сравнение с това как отчита данни за инвестициите в 2018 г. В коментар, публикуван тази седмица, анализаторът за енергийни инвестиции на IEA Michael Waldron не отчита тенденции в капацитет ново поколение и бъдещи инвестиции, отчасти поради концентрацията им на пазари с политическа несигурност, като например Китай. Според Waldron," През 2017 г. общото количество възобновяеми енергийни мощности е намаляло с 2%. "

Тези прогнози и цифри вероятно са изненада за индустрията за възобновяеми енергийни източници, като се има предвид това, което видяхме от гледна точка на добавения капацитет през последните няколко години.

Например, използвайки данните, публикувани от Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) в годишния й доклад за статистиката за възобновяемите енергийни източници, през 2016 г. бяха добавени общо 161 GW нови капацитети за производство на енергия от възобновяеми източници и 167 GW през 2017 г.  Това е 3,7% увеличение от година на година - въпреки че заслужава да се отбележи, че последните данни на IRENA ревизират това, като за 2016 капацитетът достига 160 GW, а 2017 - 168 GW, което означава, че всъщност има 5% добавка за капацитет. Кумулативният капацитет, от друга страна, се е увеличил с 8,3% през 2017 г. от 2,011 GW през 2016 г. до 2,179 GW.

Според данните за инвестициите от 2018 г., докато данните от BNEF през април показват, че инвестициите за чиста енергия през първото тримесечие намаляват с 10% на годишна база до едва 61,1 млрд. долара, по-рано този месец тя съобщава, че инвестициите за второто тримесечие скочили до 76,7 млрд. долара , като помогна за увеличаване на инвестициите за първата половина на 2018 г. с 1% спрямо същия период на предходната година.

Това не означава непременно да не вярваме в данните на  IEA - повечето анализатори трябва да преразгледат данните си след изтичане на определен период от време, предвид неточността на ранните, неконтролирани цифри и незавършените проекти, които са докладвани по друг начин. Но все пак е интересно да се видят несъответствията между IEA и BNEF.

Заключение

Както винаги, моето желание в този анализ не е  непременно да избера страна или да поставя въпроса така, чеда пламне скандал. По-скоро има плюсове и минуси от двете страни на това уравнение. Съсредоточаването само върху прогнозни показатели може да служи за невярно представяне на текущата дейност - което от своя страна би могло да повлияе на бъдещия растеж. Обратно изглеждащите показатели пък може да послужат за неточно представяне на текущите тенденции - което от своя страна може също да повлияе на текущия растеж.

Следователно в крайна сметка е важно да вземем двете страни на уравнението и да  решаваме на базата на цялата информация – а не само това, което е най-подходящо с пристрастие за това "как трябва да бъдат нещата".

Оригиналната статия можете да намерите на: https://cleantechnica.com/2018/07/31/trends-vs-activity-understanding-the-differences-between-bnef-iea-investment-figures/

 

ВЕИ
инвестиции
противоречиви данни
Bloomberg New Energy Finance (BNEF)
International Energy Agency (IEA)
тенденции
По статията работи:

Галина Александрова