НАЧАЛО » анализи

70 % от електроенергията през 2050 г. ще се произвежда от ВЕИ, според прогнозата на DNV GL

fb
3E news
fb
17-09-2018 12:05:00
fb

DNV GL, един от най-големите международни сертификационни и класификационни центрове в енергийния сектор, известен също така и като и като енергиен консултант е готов с новата си Прогноза за световното енергийно развитие, или по-точно за готвещата се енергийна трансформация към 2050 г.  В доклад с обем от 324 страници е подробно описано развитието на световния енергиен сектор през следващите десетилетия.
„Енергийната ни прогноза се основава на опитите на хилядите инженери от DNV GL, работещи както в нефтогазовия сектор, така и в електроенергетиката“, отбелязва председателят на компанията, като обръща внимание на това, че тези хора участват в изграждането на енергийната инфраструктура, която ще продължи да се използва и в бъдеще.

В самото начало е публикувана графика, на която са отбелязани прогнозираните дати за ключовите изменения на енергийния пазар до 2050 г. Така например пикът при потреблението на петрол се очаква да е през 2023 г., а на природен газ – през 2034 г. 

Пикът на потреблението на крайна енергия DNV GL прогнозира през 2035 г. Повишаването на енергийната ефективност играе тук ключова роля (потреблението на енергия на единица БВП ще спада по-бързо от растежа на БВП).
„Характеристиката на енергийната трансформация ще се определя от енергийната ефективност“. 

Пикът на потребление на първична енергия ще настъпи още по-рано – през 2032 г. Природният газ ще е основен източник на първична енергия.

Освен това DNV GL прогнозира много бърз ръст на електрическия транспорт. Секторът ще се развива по т.нар. S крива. В Европа например, още през 2027 г. електромобилите ще осигуряват поне 50 % от продажбата на леки автомобили. През 2042 г. световният парк от леки и товарни автомобили ще бъде електрически. Електрификацията на транспорта ще играе ключова роля в понижението на потреблението на крайна енергия, тъй като ще понижи е енергоемкостта на икономиката – електродвигателят е 3 пъти по-ефективен от двигателя с вътрешно горене.

DNV GL прогнозира бърз ръст на електрификацията на крайното потребление на енергия – делът на електроенергията ще нарасне от настоящите 19% до 45% през 2050 г. Съответно кардинално ще се увеличи производството на електричество – от настоящите 25 хил. ТВтч до 66 ТВтч към 2050 г. При това структурата на производство ще се измени до неузнаваемост – около 70 % от световната електроенергия ще се произвежда от слънчеви батерии, фотоволтаици (40 %) и вятърна енергетика. Делът на ВЕИ в производството на световната електроенергия ще съставлява около 80 %. Установената мощност от фотоволтаици ще достигне 19,1 хил. ГВт.

Тези изменения на енергийния сектор ще изискват съществено преформатиране на мрежовите оператори и масово въвеждане на инсталации за съхранение на енергия.

Разходите за енергия (в това число инвестициите) в света ще нараснат от настоящите 4,5 трлн. долара годишно до 6 трлн.  долара годишно към 2050 г. В процент от БВП обаче ще намалеят от сегашните 5,5 от БВП до 3,1 % от БВП към 2050 г.

Структурата на разходите също ще се промени коренно. Ако днес значителна част от тези разходи са за гориво, то в бъдеще ще преобладават капиталовите инвестиции във ВЕИ и мрежовата инфраструктура.

Що се отнася до темата за декарбонизацията, авторите на прогнозата очакват, че първата година с нулеви емисии ще бъде чак 2090 г.

 

Докладът на DNV GL  - https://eto.dnvgl.com/2018

енергийна трансформация
декарбонизация
ВЕИ
DNV GL
електрификация
електромобили
електрически транспорт
крайно потребление на енергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева