НАЧАЛО » анализи

57 млн. дни за административни услуги и регулиране

fb
3E news
fb
22-05-2015 03:20:00
fb

Автор: Институт за пазарна икономика

 Приложение 3 на Доклада за състоянието на администрация за 2014 г.[1] е много интересно четиво. То показва, че през 2014 г. в администрацията се предоставят и администрират общо 2 321 вида административни услуги и регулаторни режима. Още интересни факти:

Сметка на коляно 

Нека за момент се опитаме да си представим времето, което обществото като цяло е прекарало за получаване на услуги от администрацията (от гражданите и бизнеса) и за съобразяване с изискванията за регулиране на стопанската дейност (само от бизнеса).

Резултатът от много хипотетична и, трябва да отбележим, минималистична, сметка е почти 57 млн. дни общо за гражданите и бизнеса, необходими за получаване на услуги от администрацията и съобразяване с регулаторните изисквания.

Сметката показва (виж таблицата по-долу), че:

 Какво трябва да се направи?

  1. Незабавна отмяна на незаконно администрираните режими от общините – знаят се общините, знаят се режимите, има законно основание – въпрос на действие;

  2. Незабавно премахване на някои регулаторни режими – броени са всички режими поне пет пъти в последните 10 години, оценявана е необходимостта от тях и някои са преценени като абсолютно ненужни;

  3. Ускоряване на електронното предоставяне на административни услуги – слава богу, че НАП е водеща в електронните услуги, защото тя предоставя над 80% от всички административни услуги на бизнеса и гражданите. Нейният работещ модел просто трябва да се приложи като принципи и от останалите структури – въпрос на желание, а не на знание.

 Защо трябва да се облекчи регулирането на бизнеса?

 

 

Предоставени услуги администрацията (бр.)

 

(от Доклада за състоянието на администрацията през 2014)

Дни за една услуга

 

(оценка на ИПИ

 

Пояснение

Общо дни

Лицензиране

2 555

4

Заложили сме средно по 4 дни, необходими за подготовка на документи и комуникация с администрацията, за да се получи лиценз. В действителност много вероятно е дните да са повече.

 

Това не са дни, за които действително се получава лиценз, а дните, за които една фирма подготвя всичко необходимо и си взаимодейства с чиновниците.

10 220

Регистрация

4 123 083

0,5

Приемаме, че отнема половин работен ден общо - за събиране на необходимите документи и за подаване.

2 061 542

Разрешение

483 743

2

Приемаме, че отнема два работни дни общо – за събиране на документи и подаване. В действителност е много вероятно да отнема повече време.

967 486

Удостоверение

3 394 882

0,25

Приемаме, че отнема два часа общо – подаване на необходимите документи, вкл. и онлайн.

848 721

Съгласуване

1 587 523

0,5

Приемаме, че отнема четири часа общо – набиране на необходимите документи и подаване.

793 762

Други

209 055 628

0,25

Приемаме, че отнема два часа общо.

Значителна част от тези услуги са предоставени от НАП, най-вероятно по електронен път.

52 263 907

Общо

218 647 414

 

 

56 945 637

 Бележка:

Лицензиране - проверява се законосъобразността на искането за лиценз и в рамките, определени от закона, разрешава или отказва по целесъобразност извършването на определена стопанска дейност.

Регистрация - проверява се наличието на изчерпателно установените нормативни изисквания и при установяване на съответствие разрешава, без право на преценка по целесъобразност, извършването на стопанската дейност.

Разрешение - преценява се и се решава по целесъобразност в границите, определени със закона, дали съответната сделка или действие могат да бъдат извършени, както и техният обхват по съдържание, по време и по място.

Удостоверение - проверява се преди извършването на съответната сделка или действие дали са спазени нормативните изисквания и при установяване на тяхното спазване разрешава без право на преценка по целесъобразност извършването на сделката или действието.


[1] Виж тук: http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0211&n=149&g=Прочетете повече на: 
http://ime.bg/bg/articles/57-mln-dni-za-administrativni-uslugi-i-regulirane/#ixzz3aryGI1nw

 

 

ИПИ
административни услуги
НОИ
регулиране
НАП
администрация
По статията работи:

Маринела Арабаджиева