НАЧАЛО » анализи

17,13% спад на износа на ток от началото на годината към 22 септември

В сравнение със същия период на миналата година производството на ток намалява, а потреблението расте

fb
3E news
fb
26-09-2019 12:00:00
fb

Производството на електроенергия в страната ни продължава да намалява, макар и с много слаби темпове, а потреблението расте. Силен спад се отчита при износа на електроенергия. Намалява, макар и незначително дела на базовите централи. Разбира се, положителното им участие се запазва. За пръв път от дълго време се наблюдават положителни данни при  възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа, а по отношение на разпределителната няма съществени изменения и се запазва високия положителен дял. Запазва се и отрицателното участие на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това  става ясно от данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 22 септември 2019 г. в сравнение с аналогичния период на предходната 2018 г.

Производството на електроенергия от началото на януари до 22 септември тази година е в обем от 32 060 204 MWh. Това е с (минус) 1.63% спрямо същия период миналата година, когато според отчета производството е било от порядъка на 32 590 406 MWh.

При потреблението на електроенергия за сравнявания период на тази година отново, както и преди седмица се отчита положителен ръст (плюс) от 1.41 % или 27 641 986 MWh в сравнение с 27 258 778 MWh за същото време на предходната година.

Забелязва се и нов ръст по отношение на отрицателните данни при износа на електроенергия, като се запазва тенденцията за спад от около един процент седмично. Така за времето от началото на годината към 22 септември тази година износът на електроенергия спада (минус) със 17.13 %. За сравнение, ако през посочения период на 2018 година износът на електроенергия е бил в обем от 5 331 628 MWh, то сега той намалява до 4 418 218 MWh. За сравнение, според данните от отчета, спадът при износа достигаше минус 16.92 % към 15 септември, а седмица по-рано - минус 15.32 %).

Участието на базовите централи остава положително. Така например, ако за периода от 1 януари до 22 септември миналата година то е било в обем от 26 317 466 MWh, то за същия период на настоящата 2019 г. се увеличава до 27 105 220 MWh или с (плюс) 2.99 %. Все пак в сравнение със седмица по-рано в процентно отношение има лек спад (плюс 3.03%).

Леко движение в положителна посока се наблюдава по отношение на дела на ВЕИ в преносната мрежа, като за сравнявания период той нараства до (плюс) 0.68 % или до 892 865 MWh. През същото време на предишната година участието на ВЕИ в преносната мрежа е било от порядъка на 886 817 MWh. В частност този, макар и слаб ръст се дължи на положителните данни за фотоволтаичните мощности (плюс 3.65%), докато при вятърните мощности (минус 0.78 %) и биомасата (минус 1.18 %) участието е отрицателно.

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа остава сравнително висок – плюс 13.71 %. Така например, ако през времето от 1 януари до 22 септември миналата година той е бил в обем от 1 234 670 MWh, то за същия период на настоящата 2019 г. нараства до 1 403 942 MWh. В частност това се дължи както на високия положителен дял както на вятърните (плюс 9.52 %), така и на фотоволтаичните (плюс 18.45%) мощности, така и на биомасата (плюс 0.70 %).
 
Продължава да намалява участието на ВЕЦ и за периода от началото на тази година до двадесет и втори септември вече намалява  до 2 658 177 MWh в сравнение с 4 151 453 MWh година по-рано. Спадът вече е много висок – минус 35.97 %.

 

ЕСО
Електроенергиен системен оператор
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
производство на ток
износ на ток
потребление на електроенергия
По статията работи:

3E news