13 март 2018: Старт на XBID - ново пазарно решение за обединяване на непрекъсната търговия в рамките на деня

Източник: emi-bg.com

Автор: Институт за енерегиен мениджмънт /EMI/

Номинираните пазарни оператори на електроенергия  EPEX SPOT, GME, Nord Pool и OMIE, както и преносните оператори  от Северозападна и Югозападна Европа и балтийската преносна система обявиха датата 13 март 2018 г. за пускане на XBID - ново пазарно решение за обединяване на непрекъсната задгранична търговия в рамките на деня.

Проектите XBID и PCR Day-Ahead

Няма пряка взаимовръзка между тези два проекта, освен участниците, а именно операторите на преносни системи и борсови електроенергийни оператори са предимно същите. Въпреки това и двата проекта имат една и съща цел да прилагат европейските целеви модели за електроенергия.

Проектите за местно изпълнение (LIPs)

За изпълнението на решението на XBID са създадени местни проекти за изпълнение (LIP). Бяха създадени тринадесет LIPs. LIP обхваща една или повече граници, един или повече оператори на преносни мрежи и един или повече PX. Основните задачи на LIP са адаптиране на местните договорености (т.е. процедури, доставка, договори), корекции на информационните системи, гарантиране на равнопоставено отношение между PX и имплицитен / експлицитен достъп и гарантиране на безпристрастност за участие в тестовете на XBID LIP.

LIPs се наблюдават чрез Съвместния координационен комитет на XBID и Съвместния координационен екип, където се отчита индивидуалният напредък на LIP.

Освен това всяка LIP е създала официална структура на управление в рамките на LIP (т.е. проектния мениджър, управителния комитет и т.н.). В рамките на структурата за управление на XBID LIPs трябва да докладват за готовността си за тестване на LIP и внедряване.

Обелязвайки важна стъпка към създаването на единен интегриран европейски пазар в рамките на деня, ще бъдат задействани 10 локални проекта, в резултат на което ще бъде възможно осъществяването на непрекъскъсната задгранична търговия с електроенергия в следните държави: Австрия, Белгия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Холандия, Португалия, Испания и Швеция. Друга част от европейските държави ще трябва да се включат във втората вълна на XBID през пролетта на 2019 г. Датата на внедряване март 2018 г. все още зависи от успешното приключването на тестовата фаза на местните проекти за изпълнение, тестване на държавите през февруари и изготвяне на оперативното споразумение  за работа на пазар в рамките на деня като се очакват и стабовища  от националните регулаторни органи.

Пазарното решение XBID се основава на обща информационна система, вклюваща единен общ днвеник на поръчките (Shared Order Book), модул за управление на капацитета (CMM) и модул за доставка (SM). Тази система позволява поръчките, въведени от участниците за непрекъсната търговия от една пазарна зона да бъдат срещани с поръчки, подадени по същия начин от участниците на пазара, от която и да е друга зона на офериране в рамките на обхвата на проекта, стига да има наличен преносен капацитет. XBID подкрепя едновремено експлицитно разпределение (при настояване от националните регулатори) и имплицитна непрекъсната търговия като това е в съответствие с целевия модел на ЕС за интегриран пазар в рамките на деня. Вътрешното свързване в Европа е ключов компонент за завършване на европейския вътрешен енергиен пазар. С нарастващия дял на едно цяло поколение от непрекъснати мощности в европейския микс за производство на електроенергия, свързването на вътрешнодневните пазари чрез трансгранична търговия е все по-важен инструмент за пазарни участници, за да запазят позициите си балансирани. Целта на инициативата XBID е да повиши цялостната ефективност на търговията в рамките на деня.

Първата работна среща на заинтересованите страни по този проект е била в края на 2014 година.

Операторите на преносни системи, участващи в проекта, са: 50Hertz (Германия), Amprion (Германия), AST (Латвия), Austrian Power Grid (Австрия), Creos (Люксембург), Elering (Естония), Elia (Дания), Fingrid (Финландия), Litgrid (Литва), Националните  далекопреносни мрежи (Britned и IFA, Обединеното кралство), REE (Испания), REN (Португалия), RTE (Франция), Statnett (Норвегия), Svenska kraftnät ), TenneT TSO BV (Нидерландия), TenneT TSO GmbH (Германия) и TransnetBW (Германия).

XBID е отворена и за други пазарни и системни оператори като България, чрез своя номиниран пазарен оператор IBEX, e включена в списъка на страните в Потока за присъединяване (XBID Accession Stream).
 

Повече информация за инициативата можете да прочете:

1. Tennet

2. EPEXКоментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари