НАЧАЛО » анализи

101,2 милиона евро са приходите за държавния бюджет от СО2 квоти

fb
3E news
fb
29-07-2014 02:13:00
fb

От началото на третата фаза от Европейската схема за търговия с емисии, приходите за Държавния бюджет от тръжна продажба на квоти СО2 достигнаха 101,2 милиона евро. Това сочат данните от направения анализ от Института за енергиен мениджмънт.

За месец юни те са 1,3 млн евро или с 20% повече спрямо миналия месец. Постигнатите тръжни цени на разрешителните през юни варират в диапазона 4,94 - 5,84  евро на тон въглероден двуокис съгласно данните на Европейската енергийна борса. Средната цена за тон въглероден двуокис се е повишила с 52 евроцента и достига 5,54 евро/т CO2.

F13884

Контекст:

Съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката се предвижда всички приходи, реализирани чрез търговете на квоти за емисии на парникови газове да се насочват за покриване на част от задълженията за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени по Закона за енергията от възобновяеми източници. При определяне на действащите от 1 август 2013 г. тарифи за електрическа енергия ДКЕВР оповести, че очаква приходи от емисии от около 499 млн. лева до 30 юни 2014 г., чрез които да бъдат покрити дефицитите във ВЕИ-подкрепата за настоящия ценови период. Реалните постъпления по схемата са с 149 млн. евро по-малко.

Пазарни прогнози:

Европейската схема за търговия с емисии предвижда отпускането на безплатни квоти за близо 13 хил. индустриални и ютилити компании в общността. Количествата извън тези квоти разрешителни трябва да бъдат закупени на специализирани борси. Целта е да се стимулират инвестициите в инсталации, намаляващи емисиите, които увреждат околната среда. Заради кризата обаче търговията с емисиите замря и схемата не изпълнява целта си, защото цената вече не е стимул за намаляване на замърсяването - през 2013 г. тя достигна историческия си минимум от 2,46 евро за тон. Това доведе до предприемане на редица мерки за ограничаване на разпределението на безплатните СО2, изтегляне на разрешителни, и др. и цената тръгна нагоре.

През юли Bloomberg New Energy Finance публикува прогнози на различни анализатори, според които въглеродните емисии, търгувани по европейската СТЕ, ще поскъпнат между 11 и 71% до края на 2014 г. Според осреднените прогнози, събрани от Bloomberg, до декември 2014 г. цената на квотите може да достигне 7,50 евро за тон - ръст от 28% спрямо сегашните нива, след постигнатия в първите шест месеца на годината ръст от 18% спрямо миналата година.

Организаторите на СТЕ дебатират в момента дали да изтеглят около 60% от общо 2,1 милиарда тона излишък от разрешителни и да ги замразят в така наречения резерв за пазарна стабилност. Рискът е в баланса между търсенето и предлагането. Изтеглянето на твърде много разрешителни може до доведе до несъразмерно покачване на карбоновите цени и да навреди на европейската индустрия. Твърде малкото количество на свой ред не постига въглеродни цени, обезсърчаващи изгарянето на въглища. Европейските правителства и Европейският парламент едва ли ще успеят да приключат работата си по предложението за емисионен резерв за пазарна стабилност до края на 2014, по-вероятната дата е 15 юли 2015 г., според Йос Делбеке от Генерална дирекция по климата в ЕК. Фактическият старт на резерва се очаква обаче едва към 2021 г. - срокът също е обект на спорове, Германия настоява за 2017 г., за да се предотврати връщането обратно на пазара на 900 милиона изтеглени разрешителни, докато Полша и Гърция търсят максималното му отлагане.

Без създаването на резерва карбоновите цени може през 2019-2020 отново да се срутят до нива от около 3 евро/тон СО2, в случай че изтеглените разрешителни се върнат на пазара - те биха били равни на почти половината от обичайния годишен обем на търговията. Ако обаче резервът заработи през 2018, разрешителните може да достигнат цена от 54 евро/тон СО2. "Съмнявам се някое европейско правителство да желае цени от 50 евро на тон, но за да имо отново смисъл в карбоновия пазар цените трябва да достигнат поне 10 евро/тон СО2", казва за Блумберг Патрик Химел, анализатор в UBS.

квоти
въглеродни емисии
анализ
CO2
По статията работи:

Георги Велев