НАЧАЛО » анализи

Светът в капана на ниския растеж: есенната икономическа прогноза на ЕК

fb
3E news
fb
08-11-2019 03:11:52
fb

Автор: Лъчезар Богданов, ИПИ

Европейската комисията публикува есенната си икономическа прогноза, която затвърди широко споделяното очакване на анализатори и международни институции за влошаване на състоянието на глобалната стопанска картина. Основните рискове и предизвикателствата, които пряко или косвено ще засегнат и България, са няколко:

За България ключовите елементи на прогнозата не се различават съществено от лятното издание, както и от анализа, включен в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, представена заедно с Бюджет 2020 г. Основен фактор за растежа се очаква да бъде вътрешното търсене, като високата заетост и бързият ръст на заплатите ще подкрепя разширяване на потреблението на домакинствата. Същевременно, потенциалът за нарастване на заетостта е почти изчерпан. Ръстът на инвестициите ще се ускори, но умерено – заради несигурността на външната среда и като цяло влошените перспективи пред растежа. Основен риск е по-голям от очаквания спад на стопанската активност в основни търговски партньори и свързаните с това вторични ефекти на съкращаване на работни места в експортно-ориентираните предприятия.


Прочетете повече на: https://ime.bg/bg/articles/svetyt-v-kapana-na-niskiya-rastej-esennata-ikonomieska-prognoza-na-ek/

Лъчезар Богданов
ИПИ
ЕК
есенна икономическа прогноза
глобален растеж
По статията работи:

3E news