НАЧАЛО » анализи

Николай Илиев, ЕСО: След обединението на пазар „в рамките на деня“ идва ред на пазарното обединение „ден напред“

fb
3E news
fb
22-11-2019 09:27:20
fb

През тези 15 години, когато либерализацията на електроенергийния  пазар се извършваше гръбнакът беше именно Електроенергийният системен оператор.  Това подчерта представителят на дружеството Николай Илиев в изказването си на форума посветен на 15-годишнината от либерализацията на електроенергийния пазар, организиран от специализираното списание „Ютилитис“ (15 години либерализация на електроенергийния пазар – пътят напред).  В частност, освен ретроспекцията на това, което компанията е осъществила през годините за целите на либерализацията на електроенергийния пазар, той представи следващите стъпки, които предстоят да се случат, включително и по отношение на  обединение на пазарите със съседните страни и разбира се, на проекта обединен енергиен пазар.

Само преди дни в рамките на планираното регионално, а впоследствие и европейско енергийно обединение, страната ни се присъедини към „пазар в рамките на деня“. Вече предстои и следващият етап на обединението в сегмента „пазар Ден напред“. В момента представители на България, включително изпълнителните директори на ЕСО и БНЕБ са на посещение в Румъния, за да преговарят и за обединение на пазарите в този сегмент. Както е известно, за да се случи това е необходима физическа граница. За България това е границата с Румъния. По искане на българската страна ЕК е поставила съвсем неотдавна условие двете страни да преговарят и да направят съответните стъпки и обединението в сегмента „Пазар Ден напред“ да се случи колкото се може по-скоро.

На практика реалните стъпки вече дават своите резултати. До 29 ноември 2019 българската и румънската страна трябва да съгласуват пътна карта за пазарно обединение в сегмента „ден напред“, като нов двустранен проект, който ще се реализира в рамките на MRC (Multi-Regional Coupling) и разширението му към нови граници. Това се случва десет дни след вече осъщественото обединение „в рамките на деня“ и независимо, че както отбелязват експертите процесите за обединение текат в обратен ред. Защото навсякъде досега се случва първо обединение на пазар „ден напред“, а след това „в рамките на деня“.

Пазарите в Югоизточна Европа  ЮИЕ са фрагментирани,, сравнително малки и на различен етап на развитие, и мат регулирани сегменти и дружества с господстващо положение. Борсови пазари не функционират навсякъде., отбеляза Илиев, като обърна внимание на различното политическо, икономическо и съответно пазарно ниво в електроенергетиката, на което се намират съответните страни. Не навсякъде има енергийни борси и съответно не навсякъде има и ценови сигнали, отчете той.

Регионът включва държави, членки на ЕС, които са задължени да прилагат Европейското законодателство  и страни, които още не са членки. В почти всички се наблюдава положително развитие, особено по отношение на промяна на пазарни модели. Разработват се нови нормативни изисквания и се предприемат се действия по въвеждане на изискванията на Европейските регламенти в националните законодателства, отбеляза Илиев, правейки преглед на настоящата ситуация на енергийните пазари и в частност на напредъка на различните страни при енергийните пазари.

Той отчете, че основният приоритет за страните от Югоизточна Европа е развитието на „пазар Ден напред“ в отделните пазарни зони и реализиране на пазарно обединение за ден напред. Държавите от регион „Югоизточна Европа“.

Страните, които не са членки на ЕС: Сърбия, Черна гора, Македония, Босна и Херцеговина, Албания и Косово, подписаха през 2016 година Меморандум за сътрудничество за координирани действия по интегриране на електроенергийните си пазари.
ЕСО, Българска независима енергийна борса и КЕВР се присъединиха към инициативата за подпомагане процеса по създаването на интегриран пазар за ден напред в регион „Югоизточна Европа“, посочи Николай Илиев, като впоследствие очерта и перспективите за обединението на пазарите в сегмента „Ден напред“ на база на подписаните споразумения със съответните институции за тази цел. Споразуменията са в сила от 28 март 2019 г., уточни той.

Пазарното обединение за ден напред ще бъде реализирано чрез обединение на двата региона MRC (Multi-Regional Coupling)  и 4MMC –регионалното обединение 4MMC (4M Market Coupling) и последващото им разширение към нови граници., стана ясно от обяснението на Илиев.
 
Представителят на ЕСО припомни, че инициативата Multi Regional Cupling  е от 2014 г., с няколко разширения оттогава. Към момента обединението обхваща 21 държави, ефективно обединени в общ пазар за ден напред, който покрива над 85% от Европейската консумация на електроенергия.

Инициативата 4 MMC  (4M Market Coupling) е от 2014 г., също с няколко разширения оттогава, каза още Илиев, като допълни, че сега  обединението обхваща 21 държави, ефективно обединени в общ пазар за ден напред, който покрива над 85% от европейската консумация на електроенергия.

Експертът от ЕСО направи преглед и по отношение на пазарното  обединение „Ден напред“, като уточни, че през октомври тази година на среща между  Европейската комисия, регулаторите, пазарните и борсови оператори на България, Румъния и Гърция за ускоряване на проектите за пазарно обединение по българо-румънската и българо-гръцката граници е решено ускоряване на процеса по обединението.

До 29 ноември 2019 българската и румънската страна трябва да съгласуват пътна карта за пазарно обединение за ден напред, като нов двустранен проект, който ще се реализира в рамките на MRC и разширението му към нови граници.

Нещо повече, експертът от ЕСО анонсира и новата амбиция – включване в проекта IBWT, т.е. продължаване в посока италианската граница.

Операторите на преносни мрежи и пазарните оператори на България и Гърция, с подкрепата на регулаторните органи на двете държави – КЕВР и RAE, отправиха искане за включване на българо-гръцката граница в проект IBWT за обединение на италианските граници към общия европейски пазар за ден напред. Проведена е и първата телефонна конференция, инициирана от регулаторните органи на Италия, Гърция и България. Предстои разглеждане на искането от Надзорния комитет на IBWT, заяви Николай Илиев.

В рамките на презентацията си представителят на ЕСО посочи също така, че на 25 октомври тази година е проведена и втора телефонна конференция, като вече се очаква и  положително становище от регулаторите на държавите в IBWT   и успешно стартиране на проекта.

Николай Илиев отчете и напредъка по обединението на пазарите на България и Северна Македония, като припомни и подписаният през 2018 г. от ЕСО, БНЕБ и КЕВР Меморандум за стартиране на проект за обединение на пазарите на двете страни, включително и ангажиментите на съответните министерства.

Успешното реализиране на проекта е обвързано от създаването на борсов оператор в Македония, приемането на правила за работа на организирания борсов пазар, което е предпоставка за реализирането на пазарно обединение на българо-македонската граница, отбеляза той. Експертът отбеляза също така, че в Македония от известно време вече има електроенергийна борса, което улеснява процесът по обединение.

През 2018 г. ЕСО предприе активни действия за обединение на националните електроенергийни пазари на Албания, Македония и България в съответствие с европейския целеви модел посредством имплицитно разпределение на трансграничните преносни способности. През м. март 2019 г. е подписан Меморандум за сътрудничество между преносните оператори на трите държави (EСО, МEPSO и ОST), каза още Илиев.


Представителят на ЕСО не подмина и свършеното от дружеството по осъществяването на пазарното обединение „в рамките на деня“. Припомняме, че обединението в този сегмент стартира буквално преди дни, а страната ни се присъедини в рамките на т.нар. втора вълна.
Първият етап стартира през м. юни 2018 г. и обхваща 14 държави. България е част от втората вълна на присъединяване, чрез българо-румънска граница, която успешно стартира на 19 ноември, каза Илиев.

Системата XBID свързва локалните системи за търговия на преносните и пазарни оператори и наличните трансгранични преносни способности за разпределение в рамките на деня, ,они той, като допълни, че посочената система XBID съдържа три модула:

Модул за управление на капацитетите-CMM Capacity Management Module
Модул за управление на офертите –SOB Shared Order Book
Модул за резултатите от търговията в рамките на деня –SM Shipping Module

В рамките на презентацията, представителят на ЕСО датира и ключовите събития до деня на обединението „в рамките на деня“, но най-важното според него е, че реално вече текат процесите по обединението на пазарите в сегмента „ден напред“.

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
пазар "В рамките на деня"
пазарно обединение "ден напред"
енергийно обединение
енергийни пазари
По статията работи:

3E news