НАЧАЛО » анализи

Четири ключови фактора за развитие на енергийните пазари в Европа представи Europex

fb
3E news
fb
29-11-2017 09:10:00
fb

Проучване на тема „Борсите - в основата на бъдещия енергиен пазар“ беше представено по време на Общото събрание на Асоциацията на всички европейски енергийни борси – Europex, което се проведе в Истанбул, Турция. Документът е разработен по поръчка на Europex и е резултат от колективните усилия на всички нейни членове, включително Българска независима енергийна борса (БНЕБ), която е пълноправен член на асоциацията, става ясно от съобщение на Българската независима енергийна борса.

В проучването Еuropex представя своята визия за бъдещето на енергийните пазари в Европа, извеждайки четири ключови фактора за тяхното развитие.

Първият от тях е близкото взаимодействие между физическите и финансови пазари. В тази светлина спот пазарите са ефикасен инструмент за намаляване на финансовия риск и физическа оптимизация на търсенето и предлагането между отделните конкуренти и национални граници.

Вторият фактор е използването на ефективните търговски платформи на борсите като  движеща сила на новите децентрализирани енергийни пазари, което ще осигури  независими цени, които да служат като надежден показател. Това е важно изискване, за постигане на системна сигурност, в светлината на декарбонизирането на сектора и засилващата се роля на възобновяемата енергия.

Дигитализация и автоматизация на енергийния сектор е третият фактор, който ще позволи на борсите да осигурят недискриминационна среда.

Не на последно място проучването поставя добрите регулации, които ще осигурят на бизнеса равни условия.

Питър Шуърс, председател на Europex, коментира: "Гордеем се, че можем да представим това изчерпателно проучване на нашите членове и всички заинтересовани страни. Документът подчертава значението на енергийните борси в настоящата и новата структура на енергийния пазар. Той подчертава необходимостта от добре функциониращи пазари на енергия, които да продължават да осигуряват точни ценови сигнали. Това ще позволи на все по-сложната енергийна система да изпълнява необходимите промени по икономически ефективен и жизнеспособен начин.“

Генералният секретар на Europex, Кристиан Баер, добави: "Настоящият документ представлява нашата обща визия за това как енергийните пазари и търговията с енергия ще се развият през следващите години. Много е важно, ясно да се определи, какво е добре функциониращ пазар на едро и как пазарните принципи могат и трябва да бъдат запазени в контекста на бъдещите промени. Смятаме, че това е важен принос за текущата дискусия, свързана с  Пакета "Чиста енергия за всички европейци".

"Europex Market Vision Paper" е разработен в сътрудничество с „Бостън Консултинг Груп“.

БНЕБ
Българска енергийна борса
Europex
енергийн пазари
енергийни борси
спот пазар
търговски платформи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева