НАЧАЛО » анализи

Холандия се нареди до страните, прекратяващи работата на централите на въглища през 2030 г.

Досега за затваряне на централите на въглища се обявиха Франция – към 2023 г., Великобритания – 2025 г. , Канада – 2030 г. , Финландия – 2030 г.

fb
3E news
fb
16-10-2017 08:57:00
fb

Въпросът с бъдещето на въглищната индустрия става все по-тревожен за Европа. Операторите на централите, работещи на въглища, са все по-притиснати в ъгъла. 2030 г., която се сочи за критична за този бизнес, никак не е далеч.

Преди дни Холандия (Нидерландия) обяви, че се присъединява към групата на страните, поели ангажимент за прекратяване на използването на въглищните електроцентрали в електроенергетиката.

Досега за затваряне на централите на въглища се обявиха Франция – към 2023 г., Великобритания – 2025 г. , Канада – 2030 г. , Финландия – 2030 г.

Правителството на Холандия има намерение да затвори всички централи на въглища през 2030 г. Мярката е заложена в пакета на управляващата коалиция, публикувана във вторник миналата седмица, обяснява Ройтерс.

Исторически Нидерландия изостава от партньори се в Европейския съюз по отношение на плановете за развитие на ВЕИ. През миналата година бе публикувана енергийна стратегия, насочена към радикална декарбонизация на икономиката на страната.

Решението за затварянето на въглищните централи не е толкова лесно и просто.

Проблемът е, че три от петте въглищни централи са съвсем нови. Те са въведени в експлоатация през 2015 година. Инвеститори в мощностите са три от най-големите европейски компании Engie, Uniper и RWE.

В същото време затварянето на централите е необходимост, за да бъдет достигнати амбициозните цели на Нидерландия за намаляване на изхвърлянията на СО2: с 49 % през 2030 г. (в сравнение с нивото от 1990 г.). Освен това Холандия смята да лобира за значително повишение на европейските цели за намаляване на изхвърлянията на емисии.  Действащата цел е понижение с 40 % от нивото от 1990 г. към 2030 г., а предложението е за 55 %.

За стимулиране за затваряне на въглищните електроцентрали се предвижда въвеждане на минимална цена на въглерода за енергийния сектор в допълнение към цената на ЕС – ETS с увеличение до 43 долара за тон към 2030 г., според Carbon Pulse  https://carbon-pulse.com/41479/ . Холандия развива не само традиционната за нея офшорна вятърна енергетика, но и слънчеви мощности. Тази година бе одобрено и строителството на 2,4 ГВт слънчеви електроцентрали.

Драматичен сигнал към електроенергийните пазари

При обявяването на плановете за закриване на всички електроцентрали, захранвани с въглища до 2030 г., новото правителство на Нидерландия изпрати драматичен сигнал към електроенергийните пазари днес. И сигналът е, че никаква инвестиция във въглища в Европа не е безопасна, коментират експертите.

Изявлението на Нидерландия е особено важно, като се има предвид, че самата Холандия едва наскоро пусна в експлоатация три от най-новите европейски електроцентрали, работещи с въглища, всички завършени през 2015 г.

Директивата за политиката на коалиционния договор в страната гласи също така, че правителството ще въведе обвързваща цел за намаляване на въглеродните емисии до 2030 г., за да се сложи край на цените на въглеродните емисии.

Холандия вече представлява сериозен случай за инвеститорите в новото поколение на ТЕЦ-овете на въглища в Европа, подложени на сериозни обезценки - до около половината от първоначалната стойност, което означава, че Engie, RWE и Uniper, няма да печелят пари от въпросните инвестиции.

Рискът инвестициите, вложени от компаниите в нови мощности, да се превърнат в невъзвръщаеми

Институтът за енергийна икономика и финансов анализ (IEEFA) публикува доклад миналата година, в който се коментира рискът инвестициите на трите големи енергийни компании в Европа да се превърнат в невъзвръщаеми.

http://ieefa.org/ieefa-report-dutch-coal-mistake-shows-three-new-plants-netherlands-failing-live-expectations-risk-becoming-climate-risk-stranded-assets/

Както отбелязва в седмичният си обзор IEEFA, съобщението от Холандия  подчертава риска от инвестиране в нови или съществуващи електроцентрали, работещи с въглища. Урокът е ясен . Националните планове за поетапно премахване на въглищата, в съчетание с увеличаването на възобновяемите енергийни източници и въздействието върху потреблението чрез подобряване на енергийната ефективност, поставят съществуващите в момента  модели на производство на електроенергия в риск.

Холандските новини подчертават рисковете, свързани със скъпите екологични подобрения на съществуващите електроцентрали, работещи с въглища, с цел привеждане в унисон с наскоро ревизираните стандарти за замърсяване на околната среда, които трябва да бъдат въведени от 2021 г. Новите стандарти изискват въглищните централи в Европейския съюз да отговарят на по-строги ограничения за емисиите на живак, азотен диоксид и серен диоксид, които са и от най-опасните замърсители на въздуха.

В прегледа се уточнява, че доста рисков е подходът за инвестиции, предвид намаляване на възможността на операторите да възстановяват инвестициите си.

Битката изглежда не е свършила, независимо от задължителния европейски регламент за най-добри налични техники.

Засега се избягва темата за натиск по европейски на германския ВЕИ бизнес по определен начин върху подбрани национални законодателства. Тя обаче ще става все по-актуална, особено след решението на Холандия.

ТЕЦ
въглищни централи
ВЕИ
Холандия
инвестиции
СО2
емисии
въглищна индустрия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева