НАЧАЛО » анализи

Участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа на България от началото на годината расте убедително

Вносът на електроенергия за времето от началото на 2020 г. към 23 февруари расте с малко над 121 процента, а износът спада с 27.36 на сто

fb
3E news
fb
25-02-2020 08:51:55
fb

Тенденцията за спад при производството, потреблението и износът на електроенергия от началото на годината до двадесет и третия ден на месец февруари 2020 г. се запазва. Няма съществена промяна що се отнася и до по-рано регистрираните негативни данни за участието на базовите и водноелектрическите (ВЕЦ) централи. Делът на възобновяемите енергийни източници в преносната и разпределителната мрежи остава положителен, но ако се вземат предвид данните от предишни отчетни периоди се наблюдава лек спад. При вносът на ток също има промяна. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор  за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 23 февруари на 2020  година, спрямо същото време на предходната 2019 г. И през този отчетен период може да се говори за опит за забавяне на негативната тенденция, продължила достатъчно дълго.

Производството на електроенергия от първия ден на януари до двадесет и третия на месец февруари тази година е в обем от 6 959 144 MWh и намалява (минус) с 13.31 процента. За аналогичния период година по-рано то е възлизало на 8 027 925 MWh.

Потреблението на електроенергия и през настоящия сравняван период остава отрицателно – (минус) 2.89 на сто и е от порядъка на 6 860 970 MWh. Година по-рано то е било в обем от 7 065 388 MWh. Разбира се, спрямо седмица по-рано има някакво подобрение, но то е толкова слабо и за такъв кратък период, че е рано да се говори за по-добри очаквания.

Износът на ток от началото на годината към 23 февруари остава отрицателен. Ако през посоченото време на 2019 г. износът на ток е бил в обем от 1 367 324 MWh, то през тази спада до 993 203 MWh. Това е спад (минус) от 27.36 %.

Вносът на електроенергия за посочения сравняван период от началото на настоящата година към 23 февруари достига до 895 029 MWh. Както става ясно от изнесените данни, това е ръст от 121.11 %. За сравнение през посоченото време на миналата година вносът на ток е достигал до  404 787 MWh. Както става ясно от изнесените данни спрямо седмица по-рано има незначително понижение (ръст от 123.94 % седмица по-рано).

Все още остава висок отрицателният дял на базовите централи – минус 12.33 %, като за отчитания период на тази година е от порядъка на 6 173 199 MWh. От началото на януари до двадесет и третия ден на февруари миналата година базовите централи са участвали със 7 041 088 MWh.

ВЕИ запазват положителното си участие в преносната и разпределителната мрежи.  

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от началото на януари до времето седмица преди края на февруари е от порядъка на 215 690 MWh. За същото време на предишната 2019 година то е достигало до доста по-ниските 191 798 MWh. Разбира се, това е ръст (плюс) от 12.46 %. Това се дължи както на положителното участие на вятърните (плюс 3.05 %) и фотоволтаични (плюс 37.59 %) мощности, така и на биомасата (плюс 42.79 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период на тази година е в обем от 293 588 MWh, като нараства с (плюс) 15.07 %. През същото време на 2019 г. то е било от порядъка на 255 131 MWh. Това се дължи както на положителните данни за участието на вятърните (плюс 3.75 %) и фотоволтаични (плюс 36.46 %) мощности, така и на биомасата (плюс 11.34 %).

Делът на водноелектрическите централи, предвид топлото време, липсата на валежи  и ограничителните мерки, свързани с използването на водата остава отрицателен – минус 48.76. Така например, ако от началото на януари до 23 февруари миналата година участието на ВЕЦ е възлизало на 539 908 MWh, то за аналогичния период на 2020 г. спада до 276 667 MWh.

 

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
производство на ток
потребление на електроенергия
износ на ток
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
внос на ток
По статията работи:

3E news