НАЧАЛО » анализи

Турската фондова борса за природен газ ще започне да търгува през септември

fb
3E news
fb
30-08-2018 12:20:00
fb

Автор: BARIŞ ŞIMŞEK, Ankara ,July, 2018, dailysabah.com

 

Турция, която се превърна в лидер на енергийния сектор, приключи работата си за създаване на енергийна фондова борса за природен газ, която ще започне да се занимава с търговия от 1 септември. С цел да се превърне в център за търговия с природен газ с тази стъпка, Турция също ще играе активна роля в ценообразуването.

След като предприе важни стъпки да бъде енергиен център в региона с Транс- Адриатическия газопровод (TANAP), който неотдавна донесе азербайджански газ в Турция, и плавателният съд Fatih за изследване на нефт и газ, Турция сега създава енергийна фондова борса за природен газ. С активното пускане на пазара на природен газ ще бъде направена важна стъпка към ценообразуването на природния газ на достъпни пазари и към целта на Турция да се превърне в регионален център за търговия с природен газ.

 

Органът за регулиране на енергийния пазар (EMRA) наскоро актуализира Процедурите и Принципите на оперативното организиране на пазара на едро (PUE) за природен газ които могат да се разглеждат като правила за търговия на фондовата борса за природен газ, и които са важна стъпка в посока към целта – превръщане в търговски център за природен газ в региона.

Борсата за природен газ, наречена Платформа за непрекъснато търгуване с природен газ (STP), практически стартира на 1 април 2018 г. По време на виртуалното прилагане, системата беше надежно тествана от притежатели на лицензи за доставка на природен газ. Освен това, под надзора на EMRA бяха извършени проучвания по сценарий с компанията Petroleum Pipeline Corporation (BOTAŞ) и енергийната фондова борса на Турция (EPİAŞ) и бяха изготвени договори. В съответствие с целта на виртуалното прилагане, някои проблеми, възникнали по време на тези проучвания и други идентифицирани проблеми, наложиха преразглеждане на някои от принципите и процедурите на PUE. Мнението на BOTAŞ, EPİAŞ и на пазарните участници е взето под внимание и въпросите се решаваха, за да може фондовият пазар да работи балансирано и гладко.

 

С последното изменение, правилата за търговия и правата и задълженията на страните, които ще извършват сделки на тази платформа, ще бъдат изяснени, за да се гарантира, че фондовата борса, която ще започне официални операции на 1 септември 2018 г., ще работи добре.

Платформата, която ще бъде експлоатирана от EPİAŞ, ще бъде използвана от доставчици и износители на природен газ, които искат да търгуват с природен газ, както и от BOTAŞ за доставка на природен газ за балансиране на преносната система. Търговията на фондовата борса ще бъде 24 часа в денонощието, 365 дни в годината и ще осигури основата на дневната референтна цена (DRP).

 

 

Преводът на статията е публикуван в Бюлетина на Центъра за изследване на Балкански и черноморски регион

природен газ
търговия с природен газ
Турска фондова борса
правила за търговия с газ
турският Орган за регулиране на енергийния пазар (EMRA)
По статията работи:

Маринела Арабаджиева