НАЧАЛО » анализи

Трите големи ТЕЦ-а от комплекса „Марица Изток“ ще работят с общ консултант по новите екоизисквания за емисиите

Смисълът на процеса за дерогация е да не се стига по никакъв начин до повишение на цената на електроенергията, която се произвежда от тези ТЕЦ-ове", подчерта изпълнителният директор на AES България Иван Цанков по БНР

fb
3E news
fb
02-08-2017 11:35:00
fb

Трите големи ТЕЦ-а от комплекса „Марица Изток“ (ТЕЦ AES Гълъбово, ТЕЦ Контур Глобал „Марица Изток 3“ и държавната ТЕЦ „Марица Изток 2“) ще търсят заедно консултант, запознат с европейските норми по отношение на новите изисквания за серни, азотни окиси и проследяване на нормите на живак. Това заяви в интервю за БНР Иван Цанков, изпълнителен директор на компанията "AES – България", която оперира ТЕЦ AES Гълъбово.

Консултантът ще трябва да изготви заедно с експертните екипи в централите технико-икономически анализи, да предложи конкретни мерки и да обясни какви ще са ползите за обществото от модернизиране на централите така, че да отговарят на новите, по-високи екоизисквания, регламентирани в акта „Най-добри налични техники“ , така че да са от полза и в интерес на страната ни.

Анализът на бъдещият консултант ще е необходим и в случай, че бъде поискан отлагателен период за прилагане на новите еконорми. Отлагателен период може да бъде поискан в случай, че се установи, че необходимите инвестиции са много по-високи от ползите за обществото. Всеки един от ТЕЦ-овете трябва да подготви документите си и да кандидатства за дерогаци самостоятелно.

„Понеже в момента в България няма разработени детайлни методики за това точно как се смятат тези ползи за обществото, това, което правим с колегите от "Марица-изток" 2 и "ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3", е да ангажираме заедно европейски консултант с опит в изчислението точно на тази част от това уравнение, за да можем всички ние  да знаем какви биха били евентуалните ползи за обществото, с които трябва да сравним инвестициите, които би следвало да се правят. Ако се окаже, че допълнителните разходи или инвестиции, които инсталациите трябва да направят, са много по-големи, или са несъразмерно големи, отколкото са ползите за обществото, то тогава това е едно условие, което националните институции,( в нашия случай това е Изпълнителната агенция по околна среда )– може да дадат изключение за съответна инсталация. Тоест да се отложи във времето, или безсрочно да се освободи от прилагането на по-новите мерки“, обясни Цанков.

Изпълнителният директор на "AES - България" уточни, че въпреки възможността за безсрочно отлагане, всеки път, когато има изменение в еконормите, съответните инсталации трябва отново да доказват, че изпълняват критериите.

„Тоест това не е нещо, което се дава сега, веднъж и завинаги и повече инсталациите нямат отношение към този проблем“, каза той.

Цанков цитира и данни на реномирана европейска консултантска компания, ангажирана в края на миналата година от Европейската фондация за климата да направи предварителна оценка колко ще струва на всички държави - членки да приведат своите инсталации в съответствие с новите норми.

„Сумата, която оповестяват те за България, е около 1,2 милиарда евро и с това България се класира на четвърто място в Европа като максимален размер на инвестициите за влизане в съответствие, след Полша, Чехия и Румъния“, уточни той.

Логично е да се прогнозира, че при цитираните разходи модернизацията на трите ТЕЦ-а в Маришкия басейн ще се отрази на цената на електроенергията, а това може да засегне голяма част от българското общество, особено в момент, когато България се готви за старт на най-мащабната реформа в енергийния сектор – пълна либерализация на електроенергийния пазар.

В същото време е необходимо да се отчете различното стартово ниво за необходимите мерки за екологизация при различните ТЕЦ-ове. Какво е състоянието на всяка от термичните централи, какво трябва да предприеме, колко ще струва това и какви ще бъдат ползите за обществото ще определи анализът на консултанта и експертите.

Необходимо е да се посочи обаче, че двата т.нар. американски ТЕЦ-ове са доста по-напред от останалите инсталации на въглища по отношение на опазването на околната среда.

ТЕЦ  AES Гълъбово е съвсем нова, построена по едни от последните стандарти за екологичност и ефективност. Тя е най-голямата, но и най-екологичната централа не само в България, но на Балканите и в Европа.

КонтурГлобал Марица изток 3 инвестира стотици милиони лева в реконструкция и подобряване на екологичните характеристики на производството си. Централата завърши най-голямата си модернизация през 2015 г. и все още работи по мащабна инвестиционна програма.

Държавната ТЕЦ "Марица изток 2" също инвестира в сероочистващи инсталации, но има още много да се прави по въпроса за екологизацията. Експертите на централата през пролетта на тази година направиха изчисления, че въвеждането на новите норми за изхвърлянията на серни и азотни окиси и проследяване на нивото на живак ще струват 600 млн. евро. Ръководството на държавната ТЕЦ обяви, че на практика ще трябва да започне подмяна на почти всички сероочистващи инсталации.

Тоест половината от разходите ще са за ТЕЦ "Марица изток 2", а останалите 600 млн. лева - за двете американски централи и всички останали ТЕЦ, засегнати от новите стандарти на ЕС. Това означава, че TEЦ-овете "AES Гълъбово" и "КонтурГлобал", срещу които от различни страни се отправят атаки, че са най-скъпи, всъщност ще се окажат най-изгодните.

Според Иван Цанков няма опасност някоя от трите големи централи от комплекса "Марица-изток" да бъде затворена заради завишените екологични изисквания в ЕС. "Трите централи са абсолютно ключови за нормалното и стабилно функциониране на електроенергийната система в България, така че не виждам никакъв начин, по който те да бъдат спрени", заяви той.

По думите на изпълнителния директор на компанията "Ей И Ес - България" не се очаква и токът от ТЕЦ-овете да поскъпне толкова, че да не може да бъде платен от потребителите. "Алтернативата и това, което ще се случи вместо тази ситуация, е дерогацията - тоест няма как изведнъж да се окажеш с инсталации, които произвеждат толкова скъп ток, който хората да не могат да си позволят, защото това означава, че ползите за обществото са много по-малки от постигането на тези екологични норми. Смисълът на процеса за дерогация е да не се стига по никакъв начин до повишение на цената на електроенергията, която се произвежда от тези ТЕЦ-ове", подчерта Цанков по националното радио.

Припомняме, че в понеделник започна да тече срокът от шест месеца, през който големите централи трябва да представят в Изпълнителната агенция по околната среда огромна по мащабите си аналитична документация, в случай, че пискат отлагателен период за прилагане на европейските екоизисквания.

По този повод енергийният министър Теменужка Петкова обяви и създаване на координационно звено в Министерство на енергетиката. Целта е, действията по изготвяне на технико-икономически анализи от операторите на големите горивни инсталации и обсъждане на конкретни мерки във връзка с предвидената възможност за дерогация от изискванията на Европейския парламент да бъдат напълно координирани, така че да са от полза и в интерес на страната.

На 28 април 2017 г. бе прието решение за изпълнение на Европейския парламент за одобряване на заключения за най-добри налични техники при големите горивни инсталации. Документът включва стойности за емисионни нива на вредни вещества в атмосферата (серен диоксид, азотни оксиди, живак). България и още седем държави гласуваха против документа.

С решение на Европейската комисия от 31-ви юли 2017-та година се привеждат в действие заключенията в акта „Най-добри налични техники“. Българските топлоелектрически централи трябва да изготвят необходимата документация и да кандидатстват за получаване на дерогация за възможно най-дълъг период.

От 1 август започна да тече шестмесечният срок, през който големите ТЕЦ-ове трябва да представят в Изпълнителната агенция по околната среда исканията си за дерогация - тоест за изключения от новите европейски изисквания за опазване околната среда, които могат да бъдат направени за някои от нашите въглищни централи. Министърът на енергетиката обяви преди дни  създаването на координационното звено, което ще съдейства на ТЕЦ-овете за изготвянето на необходимата документация.

ТЕЦ
ТЕЦ AES Гълъбово
ТЕЦ Контур Глобал
ТЕЦ Марица изток 2
големи горивни инсталации
емисии
Иван Цанков
цени на електроенергията
По статията работи:

Маринела Арабаджиева